6. ročník (2012)

Návrh domova pro seniory Praha Strašnice systémem prostorové modulace

finále - Jan Karásek, Ondřej Dušek, Matěj Žaloudek

Náš projekt parcelu využívá hustě, zastavujeme takřka celý pozemek, nebojíme se jít do výšky, neděláme chirurgický zásah, nýbrž novou hmotu, novou důležitou instituci do Strašnic. Nevyjadřuje se k strašnickému dialogu bloku a solitéru, měřítkem se snaží připodobnit okolním domům, je svébytným příspěvkem k místní současné stavební struktuře; je jejím uměřeným zahuštěním.

Vstup domu je orientován k nejbližší zastávce MHD, nikoliv ke vzdálené stanici metra.

Na západě se otevírá do nevelkého prostoru veřejné terasy s hřištěm na petanque na střeše stávajícího sousedního objektu. Na severní straně je pro zaměstnance domu ponecháno parkoviště.

Navrhujeme mix nejrůznějších známých forem bydlení pro seniory, vytváříme velký dům. Tři věže jsou symbolem tří různých způsobů života, které v domě kombinujeme. V severní věži je umístěno komunitní bydlení klientů – jednotlivé byty v patrech mají více dispozičních variant s různou mírou soukromí, aby si každý mohl najít takový byt, který mu vyhovuje. Komunitní bydlení považujeme za charakteristické a stěžejní pro provoz domu s pečovatelskou službou.

I proto je mu věnována nejvyšší věž. V prostřední, nejmenší věži, jsou situovány byty pro starší páry. V jižní věži je bydlení pro klienty, kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko. I oni by měli mít možnost sjet s ošetřovatelkou dolů a být součástí společenského dění.

Tři věže spojuje vnitřní ulice domu – Korzo, na které se napojují veškeré komunitní služby: Lékař, Knihovna, Bazén, Restaurace, Fitness – děje běžné ve městě se zde odehrávají v bezpečném a známém prostředí. Část je na vstupním podlaží, přímo komunikuje s vnitřní ulicí, zatímco druhá je umístěna v podpalubí, uzavřena do sebe uvnitř komplexní mašinerie zázemí budovy. Oproti tomu horní paluba je místem k rozjímání, střešní zahradou nad okolním městem – s leknínovým rybníčkem i rušnou terasou, kterou se během letních barbeque nesou tóny piána z přilehlého salónku.

Konstrukci domu tvoří železobetonová jádra a kontejnery M3 o rozměrech 3x3x6m, respektive 3x3,25x9m.

Fasáda objektu se vůči svému okolí chová nekompromisně, takřka konzervativně – omítnutý dům se čtvercovými okny jen tam, kde jsou nejvíce potřeba. Vnitřní fasáda, obracející se do zahrady domu, je pak prosklená, sama o sobě neutrální; vytváří obal, default, který si každý obyvatel dotvoří sám. Záclony, závěsy, stoly, židle, objekty denní potřeby – dioráma obyvatel a jejich životů se stane způsobem jak se s domem identifikují. Tři věže, které každý obyvatel bude znát jako červenou, zelenou a modrou.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže