6. ročník (2012)

Návrh domova pro seniory Praha Strašnice systémem prostorové modulace

Michal Auxt

URANISTICKÉ RIEŠENIE

Pozemok vyhradený k riešeniu modulárneho objektu je mierne svažitý smerom sever-juh. V blizkosti tohoto pozemku rôznorodý vybavenosť od administratívi, cez matereské školy, zdravotnícke zariadenie, obchodu a služieb a športových areálov. Lokalita je dostupná automobilom, všetkými druhmi MHD ( v tesnej blízkosti je metro stanica A - Strašnická). V bezprostrednom okolí su bytové zástavby (4-5 podlažné z východnej a západnej strany) Hlavným cieľom je vytvoriť z nepoužívanej, neudržovanej plochy modulárnu výstavbu. Taktiež vytvoriť parkovisko zo severnej strany a chodník ktorý bude naväzovať na južný chodník.

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Riešenie zohľadňuje základný tvar kontaineru: kváderštvorec-obdlžník, čo sa odrazilo na fasáde objektu. Tento charakteristický tvar fasády znázorňuje redukciu kontaineru a presklená predsadená fasáda parazituje na existujúcej vegetácii . Hlavnám cieľom bolo vytvoriť funkční celok – na prvom podlaží sa nachádza technické zázemie, jedáleň a spoločnské miestnosti a oddelené nadzemné podlažia použivané ako ubytovanie ( ubytovanie pre seniorov ). 2.NP je navrhované pre používateľov telesne postihnutých. Na podlažiach, ktoré slúžia k ubytovaniu sa tiež nachádza ošetrovňa, westibul a spoločnská (multifunkčná) miestnosť. Hmota objektu je zložená zo 4och typov kontajnérov.

 

MATERIALOVÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Na stavbu polyfunkčného objektu bude potrebných 27 kontajnerov typu Comftotline M3 6 000x3 600x3 600, 12 kontajnerov typu Comfrotline M3 9 350 x 3 600 x 3600, 9 kontajnerov 12 000 a 15 sanitárnych kontajnerov typu C3.

Fasády su tvorené vlnitými jednofarebným plechom a presklenou predsadenou konštrukciou, ktorá obsahuje tiež nenosné prvky. V objekte sa tiež nachadza samostatne nosné oceľové schodiská,podesty,medzipodesty a oceľové madlá.

Jednotlivé moduly budú pripravované vo výrobnej hale.

Každý kontajner je samonostný. Kontajnery budú mohli v budúcnosti rozobrané a použité na iné miesto

 

FUNKČNÉ RIEŠENIE

Kontajnery obsahujú vlhké časti ( kúpeľne a kuchyňa ) zoskupované nad sebou - šachty, do ktorých su odvádzané všetki inštalácie. Spoločenské priestory sú nadviazané na hygienické zázemie. Na rozdelenie spoločenskej miestnosti a vytvorenie intímnej zoný budú použité posuvné interierové dvere.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže