3. ročník (2009)

Green stripes kindergarten

Martin Hudec, David Šandrik

  1. Základné informácie

Typ objektu  : Modulárna materská škôlka

Umiestnenie : Intravilán mesta

Základné a plošné ukazovatele stavby sú:
Zastavaná plocha   : 468,00 m2
Úžitková plocha      : 421,84 m2

Obstavaný priestor : 2810,85 m2

 

 

  1. Architektonicko – dispozičné riešenie

Škôlka je riešená ako jedno-podlažný objekt. Do budovy sa vstupuje zo severu. Cez zádverie sa prechádza do hlavnej haly, ktorá zároveň slúži ako čakáreň pre rodičov (filter). Hala spája všetky dispozičné časti škôlky, čo charakterizuje kompaktnosť pôdorysu. Týmto riešením boli eliminované priestory chodieb. Na sever je orientované technické zázemie škôlky – prípravovňa jedál, pohotovostné WC, sklad pre upratovačku a technická miestnosť (TZB) s montážnym otvorom. Prípravovňa jedál má vlastný servisný vstup.Priamo na halu je naviazaná miestnosť vedenia materskej škôlky a zázemie pre vychovávateľky (kabinet). V tejto miestnosti je po stranách osadené presklenie a vstup, ktorým je vidieť do tried. Umožní to mať prehľad o dianí v triede aj z kabinetu. Triedy vychádzajú z princípu kmeňovej učebne. Južná polovica tried slúži na individuálne a skupinové vzdelávanie. Severná polovica vytvára priestor pre hru a spanie. Príslušenstvom k triedam sú sklady hračiek a lôžok, šatne a WC. Z oboch tried (deti 3-5r ; deti 5-6r) je navrhnutý prístup na terasu a ihrisko posuvnými dverami. Škôlka je riešená pre integráciu detí s postihnutím.

3.Konštrukčno – materiálové riešenie

Objekt je skonštruovaný z modulov firmy KOMA, rozmerov 3x3, 3x6 a 3x9 metrov. Konštrukčná výška modulov je 2900 mm. Osvetlenie v triedach a kabinete je zabezpečené svetlíkmi, ktoré je ideálne pre učenie a hru.

Vyvýšením modulov o 700 mm sme získali dodatočne vetracie a presvetlovacie plochy. Na južnej fasáde, v miestach tried je navrhnuté nízke zasklenie, ktoré je ideálne pre výhľad detí. V časti kabinetu sa zasklenie zvyšuje. Z týchto požiadaviek vznikol tvar výseku elipsy. Svetlá šírka výklopno-posuvných dverí na terasu je 3000 mm. Drevená terasa je položená na oceľovom rošte. Prekrytie terasy zabezpečuje natiahnutá PVC plachta (Ferrari). Podopierajú ju prenosné oceľové stĺpy. Keďže je PVC plachta jednoducho upraviteľná, je možné prekrytie terasy vždy usporiadať v závislosti od situácie.

Priestor pre technické zariadenie budovy je možné využiť napríklad pre ohrievač vody alebo príslušenstvo k solárnym panelom.

Povrchová úprava vnútorných stien, v miestnostiach hygieny je keramický obklad. V ostatných miestnostiach je povrch stien upravený omietkou.

V miestnostiach hygieny je položená keramická dlažba. V ostatných miestnostiach je antistatická syntetická podlahovina s protišmykovou úpravou.

Povrch exteriérovej fasády je navrhnutý z polykarbonátových dosiek Rodeca.

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže