6. ročník (2012)

Centrum pro seniory Strašnice

Lucie Němcová

Centrum pro seniory je založeno na principu komunitního centra, které si klade za cíl podporovat individualitu a nezávislost starších spoluobčanů. Je protipólem institualizovaného zdravotního či sociálního zařízení, která povětšinou vedou k separaci a kumulaci monogenerační společnosti. Smyslem tohoto centra je poskytování externích služeb přímo v domácnosti občanů, tak aby nemuseli být vytrženi ze svého známého a zažitého prostředí. Zároveň nabízí zázemí- “útočiště“ pro trávení jejich volného času a naplňování společenského života přímo v místě jejich bydliště. Vizí tohoto projektu je umístění obdobného centra v každé lokální části města.

 

NÁVRH

Středobodem objektu je jednopodlažní prostorově otevřená kavárna sloužící jak pro širokou veřejnost, tak pro setkávání různých zájmových skupin či pořádání rozličných kurzů. Je platformou pro žádanou sociální interakci, prostorem nabízejícím možnost plnohodnotného a aktivního využití dne.

S tímto prostorem je propojena druhá důležitá funkce objektu. Nachází se zde nestátní zdravotně-sociální zařízení “Home Care“. V rámci jejího provozu je zde umístěno zázemí pro (externí) pracovníky, prostory pro fyzioterapeutickou a sociální činnost pod vedením jejich odborného personálu. Jedná se především o rehabilitace, služby denní hygieny, poradenská činnost, provozování respitní (odlehčovací) péči a denní stacionáře. - Umístění a provázání jednotlivých prostor je znázorněno ve schématech a výkresech.

Co se týče objektu samotného, jedná se o čtyř podlažní konstrukci založenou na modulárním principu. Využívám tři typy modulů (lišící se délkou) pro dosažení požadovaných nároků na prostorovou konfi guraci a dostatečné osvětlení. Parcela je velice úzká a špatně osvětlená, proto bylo potřeba jasně se vymezit proti vzrostlé zeleni ve východní části pozemku a naopak orientovat- otevřít objekt jihozápadním směrem, za světlem, možnými výhledy a k důležitým komunikačním trasám v okolí. Vytvářím lineární objekt, který probíhá paralelně s cestou, která na pozemku původně procházela. Vzniká tak komunikační vztah mezi prostředím interiéru a “životem“ venku.

Co se týče materiálů, převažují prosklené plochy s možností jejich individuálního zastínění. Východní fasáda je z ŽB monolitická s okenními otvory sloužící především pro větrání. V interiéru jsou barevné stěrkové podlahy, bílá výmalba a dřevěné (borovicové) prvky. Do tělocvičny v podzemním patře prochází skrze dvě patra nadzemní světlovody, v interiéru působící jako prorůstající stromy.

Pozemek má tři vstupy. Jeden směřuje do kavárny na úrovni 1.NP v jižní části. Dva jsou pak na úrovni 1.PP v severní části objektu (z toho jeden určený pro zásobování).

Zde se nachází i příjezdová a manipulační plocha.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže