6. ročník (2012)

Návrh domova pro seniory Praha Strašnice systémem prostorové modulace

Marek Šnyrch, Hana Typltová

 Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu novostavby domova pro seniory v Praze Strašnicích.

 Jako typ zařízení jsme zvolili Domov s pečovatelskou službou. Určený je pro starší osoby, které občas potřebují pomoc nebo asistenci, jinak jsou ale stále schopni samostatného života. Provoz domu by měl umožnit uživatelům uchovat si své každodenní životní návyky a právě pocit samo­statnosti. Péče se tak odehrává v prostředí tzv. chráněných bytů. Tato péče je levnější a přitom pro staré lidi důstojnější.

Navržená budova je umístěna v severojižní orientaci a využívá celou šířku parcely. Úpravou okolí pak vzniká nový veřejný prostor, promenáda spojující ulici Gutovu a Průběžnou. Součástí tohoto prosotoru je velké pobytové schodiště kombinované s rampou, svým sklonem odpovídající požadavkům bezbariérového přístupu. Dalším prvkem pak jsou velké „květináče“ se stromy a s lavičkami po obvodu. Vzniká tak místo, kde se dá vklidu posedět a pozorovat ruch okolí, jak pro mladé (pobytové schody), tak pro starší občany.

Budova má celkem čtyři podlaží, z toho jedno částečně pod zemí. V něm se nachází 21 parko­vacích míst (3 místa pro vozíčkáře) a místo pro uskladnění kol – pro starší lidi často důležitý dopravní prostředek. V budově navržená místa k parkování částečně nahrazují i parkovací stání náležející k sousedním panelovým domům, některá z nich byla totiž pro úpravu veřejného prostoru zrušena. Západní část podzemních garáží se již nachází na vedlejším pozemku, její realizace však není nutná a závisí na společné dohodě vlastníků. Toto podlaží s garážemi je přístupné z úrovně ulice Gutova. Vjezd du budovy je „zapuštěn“ za stavební čáru objektu, a pod vzniklou konzolou vzniká právě místo pro kola.

Na úrovni ulice Průběžné se nachází parter budovy se službami a obchody. Je zde pro seniory velmi důležitá lékárna, malá pekárna a květinářství – místo, kde se rádi staví všichni příbuzní, kteří přijedou navštívit své staroušky. Největším provozem v tomto podlaží je ale kavárna s dovážkou poled­ních menu. Toto místo je zamýšleno pro všechny lid ze sídliště, především ale peo obyvatele domova. Je možné si zde vybrat z nabídky poledních jídel, posedět nad partií šachů se sousedem a vůbec, budovat sociální vazby. Je zde také možnost promítání z projektoru a pořádání např. pravidelných filmových večerů nebo různých zájmových či vzdělávacích přednášek. Za dobrého počasí je možné kavárnu rozšířit o venkovní terasu na střeše sousedícího technického objektu. Servisní přístup k jednotlivým provozům je zajištěn ze západní strany budovy.

Následující dvě patra jsou obytnou částí domu. Nachází se zde 20 bytových jednotek pro klienty domova, většinou určené pro jednoho člověka, jiné pak pro pár. Některé byty mají menší podlahovou plochu, zato však disponují vlastní lodžií. Na každém patře je pak jedna společná lodžie pro všechny.

V třetím nadzemním podlaží se nachází byt určený pro pečovatele, jeho součástí je i malá ošetřovna. V budově je instalován systém k jeho přivolání v případě nouze.

Konstrukčně je budova tvořena spojením dvou nosných systémů - jde o kombinaci modulárního systému KOMA, tzn. samonosné kontejnery s žárově zinkovaným ocelovým rámem (bytová část budovy) a železobetonové skeletové konstrukce (podlaží garáží a parter budovy)

Celá stavba je navržena v modulu 3,6x11m, Konstrukční výška je v parteru 4,2m, jinak pak 2,8m.

Jedním z cílů našeho projektu bylo ukázat, že stavby z modulových kontejnerů nemusí být na první pohled rozeznatelné od běžných stavebních systémů. Slovo kontejner je totiž u většiny lidí provázené negativními emocemi, vyvolává asociace se stavebními unimobuňkami a přepravními kon­tejnery. Toto mínění se snažíme změnit. Navržená fasáda je v kombinaci bílé omítky a dřevěných lamel. Posuvné stínící prvky a nepravidelný rastr oken zajišťují dynamický vzhled budovy.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže