6. ročník (2012)

Domov pro seniory

Anna Přibylová, Zuzana Hebronová, Žofie Raimanová

Multiúrovňový objekt situovaný v proluce obytné zástavby, v bezprostřední blízkosti dvou čtrnáctipatrových budov, je výsledkem snahy nepotlačovat dané charakteristiky prostředí na úkor iracionálním kompromisům. Vzhledem k situaci a rozloze zpracovávaného území je návrh jednou z mála možností, jak dosáhnout průměrné kapacity budovy s typologií domova pro seniory / domu s pečovatelskou službou s potřebným zázemím. Navíc v něm vznikla řada prostorů, které slouží nejen vlastním obyvatelům, ale i širšímu okolí.

Projekt si především klade za cíl nabídnout širokou škálu různých obytných jednotek a řadu veřejných a poloveřejných prostorů, které nejen popírají princip vertikálního opakování půdorysných schémat a anonymity v podobných objektech, ale naopak tvoří malé obytné bloky, proložené veřejnými patry s řadou funkcí, což poskytuje prostor pro individualitu, iniciaci osobních vztahů i kontaktu s vnějším světem. Vertikální uspořádání rovněž poskytuje výhledy do okolního prostředí. Terasy jsou orientovány západně, směrem k centru prahy, zároveň fungují jako pozorovatelny dění na přilehlém hřišti a okolí.

Součástí projektu je návrh zpracování parteru. Okolí domu nabízí pobytové prostory a místa setkávání pro jeho obyvatele s veřejností. Parkové úpravy vytvářejí prostory pro posezení na terase, petangueové hřiště a drobné vodní plochy.

Dům je určen obyvatelům, kteří sdílejí jistou potřebu péče. Její intenzita a charakter se však liší v závislosti na poloze v budově.

- Dolní obytná patra (1. blok) poskytují maximální intenzitu péče téměř nemocniční úrovně. Jedná se o 3 podlaží, na každém s jednou obytnou jednotkou po 2 až 3 pokojích. Každá jednotka obsahuje společenský prostor, 2 - 3 WC, koupelnovou místnost, kuchyňku a prostor pro neustále přítomný personál.

- Druhý obytný blok se rovněž skládá ze tří obdobných jednotek s tím rozdílem, že každý pokoj je vybaven soukromým WC s předpokladem, že je obyvatel dostatečně samostatný.

- Třetí obytný blok je již méně servisní a spadá spíše do kategorie domu s pečovatelskou službou. Na třech úrovních se nachází devět samostatných buněk s vlastním WC, koupelnou a kuchyňkou, z nichž jsou dvě určeny pro dvě osoby. Blok obsahuje také společenskou místnost a malou knihovničku.

- Poslední, čtvrtý blok je koncipován již pro téměř samostatné obyvatele, žijící převážně v párech, nebo s požadavkem na větší prostory.

 Servisní a společenská patra jsou po budově rozprostřena tak, aby od sebe oddělovala jednotlivé obytné bloky a tak poskytovala prostor pro setkání lidí z různých světů.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže