6. ročník (2012)

Návrh domova pro seniory Praha Strašnice systémem prostorové modulace

Mariana Vašková

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Nazov stavby: Domov pre seniorov

Miesto stavby: Praha – Strašnice

Charakter stavby: novostavba

Počet podlaži: 4

Počet apartmanov: 17

Počet izieb: 30

Vyška objektu: 14,550 m

 

ÚČEL OBJEKTU:

Budova je navrhnuta ako penzon pre seniorov s dennym centrom. Služi na trvale ubytovanie uživateľov a na ich čiastočnu sebarealizaciu, ale ponuka aj občiansku vybavenosť. Je navrhnuta ako samostatne stojaci objekt. Budovu tvoria štyry podlažia, jedno podzemne a tri nadzemne. Vstup do objektu je bezbarierovy.

SITUOVANIE OBJEKTU:

Objekt je umiestneny v svažitom terene v smere sever-juh. Nachadza sa medzi blokmi bytovych domov. Zo severnej strany je pozemok ohraničeny ulicou Gutova, z ktorej je priamo pristupny. V blizkosti sa nachadzaju zastavky MHD. Riešene uzemie sa nachadza v lokalite, ktora je sučasťou urbanistickej štruktury pozostavajucej z nizkej a strednej zastavby, v bezprostrednej blizkosti sa však nachadzaju aj dva bytove domy vysokej zastavby. Dana parcela je voľna.

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ RIEŠENIE:

Architektonicke riešenie vychadza z okolitej zastavby a okoliteho priestoru. Cely ojekt je osadeny do priestoru zelene, komunikačnych chodnikov a je napojeny na cestnu komunikaciu. Architektonicky oživuje okolite prostredie.

DISPOZIČNO-PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE:

Podzemne podlažie umožňuje parkovanie osobnych automobilov s počtom 27 stati + 2 bezbarierove, je tu umiestnene aj TZB, priestor na odpadky, vstupne priestory a komunikačne jadro umožňujuce pristup do nadzemnych podlaži ,suchou, nohou. Prizemie tvori občianska vybavenosť: lekar pre seniorov, lekareň, kadernictvo s manikurou, telocvičňa pre seniorov, priestory pre spravu, hygienicke zariadenia, spoločenska miestnosť, jedaleň, kuchyňa so skladmi (dokončujuca kuchyňa – uprava hotovych jedal před vydajom), pračovňa a žehliareň so skladom, a priestory pre zamestnancov. Telocvičňa služi iba potrebam seniorov byvajucich v penzione, a preto tu nie je riešena šatňa s hygienickými kabinami. Spoločenska miestnosť umožňuje ľahke prepojenie s jedalňou pomocou štyroch pohyblivych stien, čim sa vytvori veľky univerzalny priestor na spoločenske aktivity.

2. a 3. nadzemne podlažie tvoria jednoizbove a dvojizbove apartmany, a na 3.NP fajčiareň a spoločna kuchynka. Apartmany su zostavene zo štyroch roznych typov tak, aby mali rozni uživatelia na vyber ten, ktory najviac spĺňa ich naroky. Apartmany na 2. NP su variabilne a ľahko prestaviteľne podľa potrieb uživateľov. To umožňuje demontovateľna sadrokartonova priečka. Vznikne tak apartman s dvoma spalňami alebo s jednou spalňou a obyvacou izbou. Obidve možnosti dopĺňa hygienicka bunka, chodba a kuchynka s oknom umožňujúcim pozorovať dianie na chodbe. Apartmány na 3. NP majú svoju dispozíciu pevnú: dve izby spojené chodbou, hygienická bunka a kuchynka. Nachádzajú sa tu však aj apartmány bez kuchynky určené menej pohyblivým užívateľom. Tí môžu využívať spoločnú kuchynku, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti. Na menšie spoločné stretnutia a aktivity seniorov slúžia kóje vysunuté z chodieb. Všetky apartmány sú riešené bezbariérovo, umožňujú tak variabilitu a flexibilnosť s pribúdajúcimi nárokmi jednotlivého užívateľa ako je napr. čoraz menšia pohybová schopnosť atd. Kuchynky v nich sú doplnené sklápacími jedálenskými stolmi so stoličkami, aby nebránili pohybu možného užívateľa na vozíčku. Konštrukčno-typologická časť: Základy: Zakladanie budovy je pod stĺpmi na pätkách a pod stenami na základových pásoch do nezámrznej hĺbky. Strop suterénu tvorí základová doska hrubá 250 mm, ktorá roznáša zaťaženie od vrchnej stavby tvorenej priestorovými modulmi. Nosná konštrukcia: 1.PP: železobetónové stĺpy 300x300 mm a steny, železobetónová stropná doska so skrytými prievlakmi hr. 250 mm, drátkobetónová podlaha 150 mm. 1.NP – 3.NP: nízkoenergetický modulový systém. Rozmery modulu 4000 mm x 9350 mm. Deliace priečky sadrokartónové hr. 125 mm. Schodiská: Sú navrhnuté oceľové a do suterénu ako monolitická oceľobetónová doska s monolitickými oceľobetónovými stupňami. Votknuté sú do nosných múrov. Majú dostatočné denné osvetlenie doplnené umelým. Zábradlie vo výške 900 mm. Výťahy: Výťahy sú od firmy OTIS, model Gen2 – osobný výťah bez strojovne. Strešná konštrukcia: Sendvičová, jednovsrtvová, spád 0,5 %, vnútorné zvody Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia vrátane verejnej dopravy: Občianske vybavenie sa nachádza v budove a v jej tesnej blízkosti.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže