3. ročník (2009)

Návrh modulární mateřské školy

Peter Panulin, Patrik Uchal

Autorská správa

V súčasnej dobe je nedostatok materských škôliek. Moderná materská škôlka by mala byť schopná reagovať na lokálny dopyt. Po splnení úlohy (zostarnutí lokálneho obyvateľstva) sa jednoducho presunie na iné miesto. To zabráni vzniku nevyužívaných budov, pre ktoré sa potom hľadá iná funkcia.

Átriové bloky tvoria podstatnú časť mestskej zástavby a v súčasnosti sa ich potenciál nevyužíva naplno. Oddelené od ruchu ulice sa átrium stáva uzavretou kľudovou zónou, ktorá je pre škôlku ideálna. Uzavretý priestor nahrádza oplotenie, čo deťom umožňuje hrať sa voľne, bez pocitu že sú za plotom.

Návrh využíva prednosti modulárnych stavieb. Pavilóny a jedáleň sú celkami, ktorých pozícia vychádza z polohy stromov, tým je stavba šetrná k okoliu. Súkromie átria umožnilo škôlku otvoriť a v maximálnej miere prepojiť s okolím. Medzi interiérom a exteriérom vzniká krytý medzipriestor, ktorý umožňuje deťom vyjsť von aj v zlom počasí. Dispozície tried sú voľné a vďaka veľkým otvárateľným oknám, ktoré tvoria fasádu sa miestnosti dajú úplne otvoriť. Pavilóny sú s jedálňou prepojené chodbami. V prípade potreby je možné otvoriť steny chodieb čím vznikne veľký zakrytý spoločný priestor. Dispozícia jedálne umožňuje napojenie chodieb z rôznych smerov. Interiéry tried sú farebne rozlíšené. Vstup má každá trieda vlastný – orientovaný k vstupom do átria z okolitých domov. Kapacita škôlky vyplýva z veľkosti átria a požiadaviek na počet žiakov. V každej triede je 20 žiakov. Veľkosť jedálne je variabilná, podľa potreby je možné pridávať kontajnerové časti.

            Pre montážnu jednoduchosť sme umiestňovali do jedného modulu len 1 funkciu. Objekt je zostavený z kontajnerových prvkov pôdorysných veľkostí 3x3, 6x3 a 9x3m. Svetlá výška tried a jedálne je 3m, komunikačné chodby  sú o 0,5m nižšie, výškový rozdiel je vyplnený svetlíkom. V rovnakej výškovej úrovni ako chodby na triedy naväzuje zastrešenie drevenej terasy. Priestor terasy je tvorený modulovými prvkami (3x3, 6x3 a 9x3m) a zastrešený makrolonom. 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže