6. ročník (2012)

Návrh domova pro seniory Praha Strašnice systémem prostorové modulace

Oldřich Fikejs

Zastavěná plocha: 337 m2

Obestavěný prostor: 3 200 m3

Počet bytových jednotek: 12

Počet obyvatel: 12-24

Objekt je navržen na pozemku 192/13 k.ú. Praha-Strašnice o výměře necelých 700 m2. Ze severu je svažitý, navazuje na současnou komunikaci ul. Gutova. Pozemek se nachází v bezprostřední blízkosti obytné zástavby. Lokalita je klidná, s dostatkem zeleně a dobrou dopravní obslužností. V docházkové vzdálenosti je stanice metra Strašnická. Pozemek je přístupný z ulice Gutova, v současnosti se zde nachází neudržovaná zeleň.

Navržený objekt má sloužit starší generaci a to jako příklad seniorského co-housingu, to znamená, že budoucí obyvatelé by se ideálně měli již znát a také mají mít možnost objekt přizpůsobit svým představám a potřebám.

Budova je orientována podél severojižní osy pozemku a reaguje na místní podmínky. Objekt sestává z dvou částí: podnož slouží jako vstup do objektu a jsou zde umístěny různé doplňkové služby nebo místnosti, jako ošetřovatelská služba, společenská místnost, záleží na potřebách obyvatel. Nadzemní tvoří 12 obytných buněk, které jsou sestaveny do třech podlaží a seřazeny za sebou v severojižní ose pozemku tak, aby každá buňka mohla být osvětlena z jižní strany. Na západní straně objektu je navržena hlavní komunikace objektu – pavlač se schodištěm a výtahem, která má sloužit i jako místo pro náhodná setkávání obyvatel domu, je zamýšlena jako velký obytný balkon. Celý objekt je řešen jako bezbariérový.

Každou obytnou buňku tvoří jedna bytová jednotka přímo přístupná z pavlače. Byt má předsíň, ložnici s východní orientací, velkou obytnou místnost s kuchyňskýcm koutem, který se velkými prosklenými plochami otevírá na jih. Toto otevření vytváří meziprostor, který je v úrovni terénu možno libovolně využít, lze tu mít zahrádku nebo příjemné posezení s návazností na obytný prostor.

Nezbytnou součástí bytu je prostorná koupelna, která je přizpůsobena pro uživatele s omezenou schopností pohybu.

Hlavní konstrukcí objektu je modulární systém KOMA M3 tvořený ocelovou nosnou kostrou a výplněmi ze sendvičového zdiva.

Rozměry jednotlivých prvků jsou 3 x 3 x 8 m. Tyto moduly jsou buď posazeny na betonovou krabici, která tvoří podzemní podlaží objektu, nebo posazeny na základových pasech. Pavlač je navržena jako přídatná ocelová konstrukce, stejně jako schodiště a výtahová šachta.

Střecha a severní fasády jsou navrženy k ozelenění.

 

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže