6. ročník (2012)

Bydlení a denní centrum pro seniory Praha Strašnice

Eva Šarochová, Jana Urbanová

AUTORSKÁ ZPRÁVA

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

 Řešený pozemek, který byl vybrán k umístění bydlení pro seniory, je velice komplikovaný.

Jedná se o úzký pruh mezi stávající zástavbou panelových a cihlových bytových domů. Jedna strana pozemku je přimknuta ke stávajícímu jednopodlažnímu domu na parcele 192/3, jehož střechu  v našem návrhu také využíváme. Z druhé strany se nacházejí oplocené předzahrádky cihlových domů. Díky tomu slouží tento pozemek pro průchod územím v ose sever jih. Terén klesá ve směru z jihu na sever zhruba o necelé 4 metry. V současnosti je místo neudržované a zarostlé s vyšlapanými cestičkami.

V rámci urbanistického návrhu jsme chtěly zachovat průchodnost přes pozemek a stávající přístup k nízkopodlažnímu objektu. Parter tedy necháváme veřejný.

Pro zásobování a parkování využíváme stávající parkoviště a komunikaci ze severu. Proto jsme i z této strany umístily hlavní vstup s recepcí. Ze severu je i příchod od metra. Z jihu ve směru od zastávky tramvaje jsou vstupy vedlejší, a to jak do objektu s bydlením, tak přístup do denního centra po střeše nízkopodlažního objektu, kde se nachází terasa se společnými zahrádkami.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

 Jako funkční program návrhu jsme zvolily bydlení pro seniory v návaznosti na denní centrum, které bude přístupné i pro veřejnost. Z tohoto nám vyplynuly dvě hmoty, které budou navzájem propojeny. Hmotový tvar objektů jsme zvolily výrazně podélný, složený na šířku ze dvou modulů o konstrukční výšce 3300 mm, jeden na šířku komunikace, druhý pro obytnou část, a to o vnitřních rozměrech 1500x8800 a 3100x8800. Pro přízemí je konstrukční výška 3600mm a je z monolitického železobetonu, v části je pod zemí. Pro taneční sál denního centra navrhujeme ocelovou konstrukci, abychom mohly vytvořit volný prostor přes dvě podlaží.

Obytnou část objektu, která je umístěna na zadaném pozemku, jsme vytvořily jako společenský prostor chodby k přilehlým pokojům. Pokoje orientované na východ jsou účelně a příjemně zařízeny s použitím dřeva. Na patře je společná kuchyňka. Společenskou funkci plní prosklené boxy, odkud je možné pozorovat okolní dění v chodbě samotné i venku. Jsou dostatečně velké pro setkávání obyvatel, ale zároveň je jich dostatek pro nalezení soukromí.

Chodba je také prosklená, aby umožňovala výhled do okolí. Z domu lze přejít po lávce na střechu denního centra, kde budou zahrádky, o které se mohou obyvatelé starat a pěstovat si i zeleninu.

V přízemí je přes recepci přístup do objektu a nachází se zde ordinace lékaře. V části přístupné z komunikačního jádra a od technického vstupu se nachází technické zázemí, sklad, prádelna a sušárna. V pátém patře v severním čele, kde je nejlepší výhled, je umístěna jídelna s přípravnou. Budou se zde podávat obědy, které se dovezou. Dále je zde na patře pokoj pro ošetřovatelky a 2 pokoje po dvou pro hůře pohyblivé obyvatele objektu. Pro naprosto samostatné obyvatele jsou naopak určeny garsonky v prvním patře. Toto podlaží slouží rovněž pro návštěvy, případně pro setkání ve větším počtu lidí. Je odtud přístup do denního centra krčkem se zimní zahradou.

Denní centrum by mělo sloužit pro setkávání seniorů nejen z domu, ale i z okolí. V prostoru zádveří jsou šatní skříňky, lavice k sezení a informační panel. Ve vstupním podlaží se nachází společenská místnost, kuchyňka a toalety. Další podlaží pak slouží pro pohybově aktivnější seniory, nachází se zde multifunkční sál určený pro cvičení, tanec a relaxaci. V horním patře na galerii jsou umístěny kanceláře provozu obou objektů.

Vstupní podlaží centra se nachází na střeše nízkopodlažního objektu, kterou dále využívá jako terasu a zahrádky, o které by se měli starat návštěvníci centra. Sklad zahradnických potřeb je přístupný z venku.

Chtěly jsme nabídnout více společenských prostor a možnost aktivnějšího trávení času a přitom zajistit i místo pro soukromí jednotlivých obyvatel.

Materiálově jsme objekty pojednaly v kombinaci skleněného lehkého obvodového pláště se stíněním dřevěnými lamelami a fasády s obkladem z plechových panelů. Naopak vnitřní prostory jsou tvořeny především z dřevěných prvků, například vestavěný nábytek v pokojích a v denním centru podlahy. Toto znamená určitý kontrast mezi nepřístupným vnějším vzhledem a vnitřními prostory v přírodních materiálech.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže