6. ročník (2012)

Denní centrum pro seniory

Andrea Teierlová, Pavel Vrzala

AUTORSKÁ ZPRÁVA

Zadání

Cílem ideové soutěže je na určeném pozemku navrhnout dům sloužící seniorům v systému prostorové modulace.

Pozemek

Řešený pozemek se nachází v pražské čtvrti Strašnice, které tvoří širší centrum Prahy. Lokalita má residenční charakter, v okolí se nachází občanská vybavenost a v docházkové vzdálenosti vede tramvaj. Samotný pozemek má tvar protáhlého obdélníku v severojižní orientaci, v tomto směru je také svažitý. Dopravně přístupný je pouze ze severu, pro pěší i z jihu. V současné době je nevyužívaný. V bezprostřední blízkosti se nachází výšková obytná budova, ve větších odstupech další bytové domy.

Denní centrum pro seniory

Na základě možností pozemku jsme se rozhodli navrhnout denní centrum pro  seniory, které doplní místní občanskou vybavenost. Centrum poskytuje místo pro setkávání aktivních seniorů ve dvou hlavních společenských prostorech - buď v čase oběda v jídelně nebo celodenně v klubovně, které jsou spojeny halou - krytou promenádou. Uspořádání společenských prostor spolu s dalším zázemím centra umožňuje pořádání kurzů, přednášek a jiných aktivit.

Objekt je navržen bezbariérový, s provozem na jedné úrovni v návaznosti na terén na jižní straně pozemku s možností využití terasy. V návaznosti na terén na severní straně pozemku je navrženo parkování a technické zázemí. Obě úrovně spojuje venkovní výtah a schodiště. Je zachován vstup na pozemek z jižní (dostupnost především pro pěší) i severní strany (především dopravní dostupnost) tak, že podél západní strany pozemku vede chodník a hlavní vstup do objektu je ze západu.

Základní hmotu domu tvoří kvádr o stranách 9 x 3 x 39 m. Charakter určují čelní prosklené plochy dávající přehled o venkovním dění návštěvníkům centra, hřejivá dřevěná fasáda ve světlém odstínu a stromy prorůstající do lapidární hmoty domu. Zastínění na jižní straně je řešeno textilní markýzou.

Konstrukční řešení

Jsou použity kontejnery o velikostech 3 x 3 x 9 m a 3 x 3 x 6 m a složeny tak, že vytvářejí jak volné společenské prostory, tak členěné provozní zázemí. Obvodový plášť má sendvičovou skladbu s vnější pohledovou vrstvou z vodorovně kladených prken.

Kontejnery na severní straně pozemku nese kovový rám. Technické zázemí v suterénu bude zděné.

Bilance

Zastavěná plocha 300 m2

Kapacita 40 klientů centra

Parkovacích míst 3 + 1 pro vozíčkáře

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže