6. ročník (2012)

Návrh domova pro seniory Praha Strašnice

Daniela Šovarová

BILANCE

Zastavěná plocha 369,4 m2

Obestavěný prostor 4451 m3

Počet bytů 21 x 1+KK a 6 x 2+KK

= 27 bytů

nebo

9 x 2+KK a 3 x 1+KK a 6 x 2+KK

= 18 bytů

Výměry bytů 1+KK 25,3 m2

2+KK 49,5 m2

2+KK (H.) 61,2 m2

Výměra bytů celkem 697,9 m2

Společenský sál 82,1 m2

Pečovatelka 28,1 m2

Kavárna 52,5 m2

Technické zázemí 105,8 m2

Garáže 112,3 m2

Počet garážových stání 5 (10)

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Soutěžní návrh Domova pro seniory byl pojat jako dům s pečovatelskou službou v kombinaci s denním centrem. Základní snahou bylo vytvořit jednoduché a příjemné bydlení pro seniory, které by jim neposkytovalo pouze střechu nad hlavou, ale také by jim umožňovalo dál aktivně žít. Co nejdéle si zachovat svou nezávislost a vitalitu a pouze mít možnost, je-li to potřeba, využívat všech nadstandartních služeb, které dům s pečovatelskou službou nabízí. Senioři by měli mít možnost se v adekvátním prostředí scházet s přáteli a rodinou, nebo se dále věnovat svým koníčkům a hledat si nové. Poměrně velkou část dispozice proto zabírá denní centrum, které netvoří pouze společenský sál a kavárna v přízemí, ale v podstatě i celá střecha. Která je navržena jako pochozí a zelená. Je na ní vytvořen malý park - zahrada, kde se mohou lidé také scházet, debatovat nebo třeba cvičit jógu a na svých záhoncích si vypěstovat, co je jim libo - květiny pro radost nebo zeleninu do polévky. Vše je doplněno vodním prvkem a lavičkami, který do zahrady neodmyslitelně patří. Vzhledem ke stísněným podmínkám na pozemku i k předpokládanému konzervativnímu vkusu budoucích obyvatel je hmota objektu velmi jednoduchá a umírněná. Tvoří ji v podstatě jeden kvádr, ze kterého uprostřed vystupuje ryzalit vertikálních komunikací. Hlavní důraz je kladen především na kvalitní materiálové a řemeslné zpracování. Výška objektu jsou čtyři nadzemní a jedno uskočené podlaží stejně jako sousední objekt. Objekt je stejně jako pozemek orientován v ose sever - jih. Severní fasáda je velmi kompaktní a slouží pouze k prosvětlení chodby. Naopak na jihu jsou umístěny byty pro handicapované, které využívají orientace domu a zároveň získávají díky zkrácení chodby větší výměru. Všechny ostatní byty jsou orientovány pouze na východ, tzn. do zeleně mezi navrhovaným objektem a protějším bytovým domem, jejichž vzdálenost je 16,5 m. Na západní straně je objekt přisazen téměř k hranici pozemku, kde těsně sousedí s objektem garáží a desetipatrovým bytovým domem, který je vzdálen 10 metrů. Také z tohoto důvodu nejsou na západní fasádě umístěny žádné byty, ale pouze chodba. Která je uzavřena variací prosklených a plných ploch, na nichž je uvažováno s použitím potisku s přírodním motivem. Hravá kombinace ploch a potisku je snahou o eliminaci pocitu „koukání do zdi“ obyvatel bodového bytového domu. V dispozičním řešení je především dbáno na variabilitu a možnost výběru velikosti i vybavení bytu, přestože prezentované půdorysy jsou vždy řešeny jako 1+KK. Přesto je možné podle přání investora velmi snadno buňky kombinovat a vytvářet byty větší. Polovina bytů 1 +KK je řešena s lodžií a druhá polovina bez ní pouze s truhlíkem na květiny. Byty pro hendikepované jsou vždy řešeny jako 2+kk s lodžií. Celý objekt je navržen kompletně ze standartních nízkoenergetických modulů KOMA - M3 - ComfortLine, je tedy předpokládáno dosažení energetické náročnosti budovy v kategorii A. Pouze pergolu po obvodu objektu tvoří neopláštěné moduly o šířce 1500 mm.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže