3. ročník (2009)

Modulárna alternatívna materská škôlka [Rómske detské komunitné centrum]

Michal Krištof

KONCEPT

Jednou z hlavných kvalít modulárneho systému je jeho skladobnosť, flexibilita a mobilita, prívlastky vedúce ku idei KONTAJNER <> NOMÁDI [Rómovia], ku ideii Rómskej alternatívnej škôlky, ktorá tak vychádza z ich nomádskej kultúry. Navrhovaný systém analyzuje rómsku kultúru, vzťah ku farbe, ku typickému spôsobu života v komunite a v exteriéry. Projekt má snahu nájsť vyšší socíálny rozmer a dopad témy študentskej súťaže, modulárnej materskej škôlky. Návrh vyslovuje presvedčenie, že architektúra môže vychovávať!

MODULÁCIA A FLEXIBILITA

Návrh vytvára typické kontajnere pre spanie, hranie, zázemie. Toto riešenie má vplyv na výslednú flexibilitu systému, ktorý dokáže vyskladať výsledok podľa lokálnych podmienok, počtu detí.

DETI A FARBA

Deti vnímajú priestor iným spôsbom ako despelí, vnímajú menší zorný uhol a ich pozornosť a orientácia je viac venovaná farbe! Preto vstupné priestory sú prevažne v zelenej farbe, priestor na hranie v oranžovej a priestor jedálne je modrý.

SOCIÁLNY ROZMER

Zmena musí nastať pri ďeťoch! Deti sú budúcnosť každého národa i kultúry a častokrát títo najmenší dokážu zmeniť i svojich rodičov. Projekt sa snaží ukázať kvality rómskej kultúry ako život v komunite, temperament a šikovnosť. Triedy škôlky sú oddelené posuvnými záclonami, čo umožňuje rozdelenie ale aj spojenie celého priestoru do jedného. Triedy sú otvorené do exteriérového pobytového priestoru ihriska, ktorý má vlastné zázemie, odcloňuje tak priestor pre zásobovanie od priestora pre hranie. Vysunutý box má svoje steny z tabule, kde sa deti možu ako učiť tak i volne kresliť a ukázať dospelým, že v skutočnosti sú ich deti šikovné a majú budúcnosť. Box súčasne slúži ako pozadie pódia pre typické tanečné predstavenia rómskych tancov, hudby, ktoré sa tu môžu konať pre rodičov, celú rómsku komunitu.

CELKOVÉ RIEŠENIE

Celkové materiálové a konštrukčné riešenie je založené na bezúdržbovosti,

odolnoti materiálov  a konštrukcie. Presklenia sú kryté posuvnými kovovými panelmi, ktorými sa školka v noci uzatvára.

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže