6. ročník (2012)

Domov dóchodcov Strašnice, Praha

Ivana Horečná, Eva Mlynarčíková

Situácia

Riešená novostavba je situovaná na špecifickom mieste medzi dvoma obytnými budovami v Strašniciach. Zadaný pozemok má 674 m2, ktorý je prístupný zo severu z ulice Gutova. Z druhej strany sa nachádza parkovo upravená zeleň. Pozemok má pozdĺžny tvar sever – juh pričom terén sa zvažuje smerom k severu. V súčasnosti sa plocha využíva ako odpočinková zóna medzi objektmi.

Koncept

Pozemok je obostavaný zo západu 5-podlažnou bytovkou a z východu 10-podlažnou vežovou bytovkou. Samotný koncept vychádza z vytvorenia „bariéry“ v podobe zelenej steny, ktorá bude má funkciu enviromentálnu a estetickú – zlepšenie ovzdušia, tvorba fotosyntézy, tienenie fasády do interiéru, zlepšuje životného prostředí ľudí, pôsobí pozitívne pri liečbe chorých a pod.).

Zeleň má aj zdravotný význam- priaznivý vplyv zelene na telesné zdravie zvyšuje pracovnú schopnosť, vyvoláva pocit spokojnosti a radosti, urýchľuje zotavenie zo stresových situácií, znižuje bolesti a urýchľuje zotavenie pacientov po operácii....

Zelená stena je výrazným akcentom, ktorá vymedzuje tvar budovy z východnej strany. Kopírovaním pozemku zo západnej strany sa vytvára celková hmota objektu. Skladá sa z kontajnerov, ktoré sú radené v pozdĺžnom smere do dvoch blokov. Spojnicou dvoch hmôt je samostatné presklené prepojenie, kde je umiestnený odpočinkový priestor.

Popri zelenej stene sa ponecháva stávajúca pešia trasa, ktorá sa napája na stávajúce pešie komunikácie na južnej strane lokality, bude dopĺňať sociálny aspekt navrhovanému domovu dôchodcov. Jeho obyvatelia budú mať blízky kontakt s ľuďmi rôznej vekovej kategórie.

Výškové riešenie naväzuje na stávajúcu okolitú zástavbu na východnej strane, čo predstavuje 5. nadzemných podlaží.

Dispozícia

Dispozičné riešenie vychádza z tvaru pozemku, usporiadania kontajnerov a čo najefektívnejšie využitie ich plochy. Doplnkom k danému riešeniu dispozícii je zelená stena z exteriéru umiestnená k hlavnej komunikácii budovy, kde poskytuje intimitu obyvateľom sociálneho zariadenia. Vstup sa nachádza na severnej strane budovy, kde je situovaná recepcia so vstupnou halou a zádverím, administratíva, masáže, ošetrovňa s doktorom, schodisko s výťahom, technická miestnosť, šatňa personálu so svojím zázemím. Na samotnom konci pod terénom je práčovňa a sklady. V zvyšných 4 nadzemných podlažiach sa nachádzajú variabilné bytové jednotky dôchodcov s lodžou, alebo bez nej s vlastnou kuchynkou, alebo spoločnou na jednom poschodí. Na 2. NP sa tiež nachádza multifunkčná miestnosť, ktorá je prístupná cez spojovací krčok z exteriéru. Na každom podlaží je situovaná miestnosť pre sestričky s pohotovostným wc. Bývanie je obohatené aj o zimné záhrady, ktoré prechádzajú v jednotlivých poschodiach do terás orientované na južnú stranu, aby presvetlili budovu a zvýšili relaxačno-oddychové účinky pre obyvateľov.

Konštrukcia

Objem navrhovaného objektu pozostáva z 55 kontajnerov o veľkosti 3,6 x 9,3m pričom 3 z nich sú čiastočne len v prevedení nosnej konštrukcie, ktoré slúžia ako terasy. Zo severnej strany pri vstupe je umiestnený samostatne stojaci kontajner jako nosná konštrukcia budovy. Spojovací krčok bude riešený ako samostatná konštrukcia.

Povrchová úprava fasády je riešená exteriérovým tehlovým obkladom. Okná sú kombinované francúzske + fixné prípadne balkónové + fixné, okenné rámy majú hliníkový profil čiernej farby. Zábradlie na balkónoch, terasách a fr.oknách pozostáva z hliníkovej konštrukcie vyplnenej pletivom. Pre dostatok tienenia najmä z južnej strany sa nainštalujú exteriérové žalúzie.

Kapacita

V obytnej časti sa nachádza 23 izieb, ktoré pozostávajú z troch typov miestností pre bývanie:

4x apartmán - 53,6m2.....2lôžkový s obývacou miestnosťou, kuchynkou a balkónom

9x 2 lôžková izba - 24,4m2

10x 1lôžková izba - 20m2

Príprava jedla sa predpokladá dovážať externe.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže