6. ročník (2012)

Návrh domova pro seniory Praha Strašnice systémem prostorové modulace

Lukáš Bruthans

Předmětem studie je návrh penzionu pro seniory o kapacitě 10-ti samostatných nájemních bytových jednotek.

Pro jednu osobu, každá o výměře cca 40 m2. Z uvedených jednotek je 6 řešeno bezbariérově. Každá obytná jednotka se skládá z předsíně, obytné části s kk a sociálního zázemí. Objekt obsahuje rovněž zázemí lékařského a pečovatelského personálu, společenskou místnost a pomocné prostory objektu. Objekt obsahuje 3.

NP a 1 pp. Je řešen bezbariérově. Počítá se rovněž s doplňkovými službami docházkovou formou. Stravování Bude řešeno individuálně dovozem hotových jídel. V 1.pp je umístěna technická místnost pro připojení objektu na Sítě. Dále je zde 7 parkovacích stání. Otáčení vozidel je Řešenou úvraťově v jižní části 1.pp.

Objekt koncipován jako lapidární hmota zasazená do terénního zářezu který objekt vymezuje a zároveň Vytváří na úrovni 1.pp nástupní a parkovací plochu pro přístup automobily. Hlavní vstup do objektu je na úrovni 1.np prostřednictvím rampy.

Objekt je řešen v modulové síti 3 200 mm x 7 300 mm x 3 000 mm. V 1.pp je nesen vetknutýmy sloupy. Všechny přiznané ocelové konstrukce jsou žárově zinkovány. Obvodový plášť je proveden z plechu s povrchovou úpravou bílá matná a antracitově šedá. Venkovní zábradlí jsou provedena z tahokovu. Lícová strana výplní jednotlivých buněk na východní fasádě je provedena z desek osob s bezbarvým lakem. Vnitřní skladba konstrukcí vychází z provedení nízkoenergetického modulu koma. Opěrná zeď zářezu je provedena z pohledovém betonu. Pojezdové plochy v 1.pp jsou provedeny z kartáčovaného betonu světlé barvy.

Objekt bude napojen na inženýrské sítě v technické místnosti v 1.pp. Napojení ut a tuv rozvodů se předpokládá ze sousední výměníkové stanice. Dále se předpokládá

Připojení na vodovod a elektro nn + slb. Přípojka plynu nebude realizována. Projekt počítá se přeložkami stávajících sítí v místě terénního zářezu.

 

Projektované kapacity:

Zastavěná plocha 573,06 m2

Užitná plocha 775,65 m2

Obestavěný objem 2 750,40 m3

Počet nájemných jednotek 10

Plocha jednotky 40 m2

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže