6. ročník (2012)

Domov pro seniory s vyhlídkovou věží

Lukáš Landa

KONCEPT, PROVOZ

DUCHODCI POZORUJÍ, ŽIJÍ AKTIVNĚ, KULTURN, CVIČÍ, CHTĚJÍ BÝT SAMOSTATNÍ, ŽÍT V KONTAKTU S OKOLÍM, POTŘEBUJÍ ALE SVŮJ KLID A SOUKROMÍ.¨


Navrhuji domov AKTIVNÍCH důchodců s VYHLÍDKOU. Žijí zde samostatně, nezávisle, s občasnou možnou pomocí ošetřovatele. Sami si vaří ve vlastních kuchyňkách (s průhledem na chodbu - mají tak kontakt s ostatními obyvateli - mají přehled), mohou bydlet v párech, mohou
být na vozíčku, všechny prostory v domě jsou BEZBARIÉROVÉ. Domov muže sloužit i jako přechodná rehabilitační ubytovna, nebo jako stálý domov pro handicapované lidi ve středních letech, pro handicapované sportovce, kteří se budou účastnit turnaje v areálu Gutovka atd..
Nejedná se o domov pro težké případy, pro tzv. ležáky, slovo AKTIVNÍ STÁŘÍ zde není prázdným pojmem.
Stavba vytváří protipól sportovního parku pro mladé.

DŮCHODCI POZORUJÍ
Toto je jeden z hlavních důvodů pro věž, pro vyhlídku s kavárnou, čítárnou, knihovnou, cvičebnou a posilovnou. Mají kontakt s okolím, jsou součástí hry.

DŮCHODCI BYDLÍ
Bydlí se v přízemním těle domu, klasický pavlačový systém. Bydlí se také ve věži, ve které se vždy v patře nachází byt pro dva lidi. Na patře vždy jeden byt pro ošetřovatele.

DŮCHODCI AKTIVNĚ ŽIJÍ, CHTĚJÍ BÝT V KONTAKTU
Na venkovní terase se nachází hřiště na PÉTANQUE, zeleň v květináčích, na které je možno se posadit, MEDITAČNÍ PAVILON obklopen pravidelným rastrem zelené a bílým kačírkem. Cvičebnu v úrovni terasy je možno jednoduše propojit s venkovním prostorem a CVICIT VENKU.
První dvě patra slouží ke kontaktu s veřejností a jako přínos pro oblast, co se týče služeb.
V přízemí se nachází rehabilitační BAZÉN (aqua aerobic, kondiční plavání, plavání s dětmi, aquabely..) U severního i jižního vchodu se nacházejí malé OBCHODY s čerstvými potravinami a denním tiskem po vzoru Le Corbusierových Habitatu.

O patro výše, které je přístupné zvenku po RAMPĚ, se nachází ordinace PRAKTICKÉHO LÉKARE "nejen pro obyvatele domu" a MULTIFUNKCNÍ SÁL sloužící ke koncertům, kurzům tance, přednáškám, je možno jej pronajmout na soukromé akce a také jako shromaždiště
(společenská místnost) pro obyvatele domu.
Přízemní objekt v těsném sousedství nové stavby se přetransformuje na SUPERMARKET a dojde tak k vhodnému doplnění jeho provozu s provozem bazénu.

KONSTRUKCE, MATERIÁLY
Jsou použity kontejnery C3 v modulech 2,5 x 6 (3) m. Modulový systém není nikde přerušen a probíhá celým domem od základu až po střechu. Počet stálých obyvatel přibližně 40.
Tělo objektu s bazénem má pomocnou PŘÍHRADOVOU ocelovou konstrukci, dále jsou kontejnery staveny samy na sebe (stohovatelnost 3 patra.) Ve věži se nachází příčně i podélně ztužená ocelová konstrukce s ŽELEZOBETONOVÝM JÁDREM (sloužící jako hlavní nosný prvek celé věže a také jako chráněná úniková cesta v prípade požáru. Ocelová konstrukce a táhla jsou skrytá ve stěnách, pouze horní vykonzolovaná část má táhla přiznaná na fasádě - z důvodu pravdivého vzezření celé stavby.

MATERIÁLOVĚ je dum jednoduchý, strohý až spartánský, DUM - STROJ, klienti si jej zabydlí sami svým nábytkem v bytech, ve společných prostorech jsou pak použity barevné kontrastní moderní materiály a industriální prvky (lampy), které doplňují celou TECHNICISTNÍ atmosféru
stavby z modulárních systému. Na fasádě bílý plech, sklo, lité teracco na podlahách, betonové prvky žluté a zábradlí z tahokovu.

Věřím, že zprvu neznámé a nové prostředí, se pro starší občany stane něčím, v čem se jim bude DOBRE ŽÍT, kde se budou DOBRE CÍTIT a s čím se natolik ZTOTOŽNÍ a uvědomí si, o kolik víc jim toho nová stavba oproti jejich zažitým zvykům nabízí nového, že již nikdy nebudou chtít bydlet nikde jinde a nastehováním se do tohoto domu se otevře nová kapitola jejich života, ve které své stáří prožijí na 100%.

SITUACE KONTEXT
Úvaha:

Parcela se nachází NA ZLOMU, na hranici. Na hranici mezi nízkopodlažní (4.NP) zástavbou, 6.NP zástavbou na jižní straně a věžovými paneláky (průměrně 10.NP).
Také na hranici parku a rezidenční čtvrti se zastávkou tramvaje. Parcela dnes slouží jako SPOJNICE, jako cesta. Spojnice mezi tramvajovou zastávkou Na Hroudě, parkováním na hlavní ulici a parkem aktivit Gutovka, kde denně projde mnoho lidí.
Nově navržená stavba je PRECHODEM mezi těmito dvěma typy zástavby. Ze severu se vztahuje k věžovým panelákům, z jihu k nižší zástavbě. Vytváří novou moderní dominantu oblasti, důstojně konkurující parku Gutovka a moderní administrativní budově na druhé straně, stává se z ní místo, se kterým se lidé ztotožní, nový orientační bod oblasti.
Neméně důležitá je na pozemku navržená RAMPA spojující jih se severem, prostupnost pozemku pro veřejnost zůstane zachována. Veřejnosti stavba nabídne dokonce nové fce.
Přízemní budova mezi nove vzniknuvší trojicí výškových domu bude překonvertována na SUPERMARKET s atriem, jehož provoz doplní nove vzniknuvší provoz bazénu v domove důchodců - fungují na principu SUPERMARKET CHLADÍ - BAZÉN HREJE

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže