1. cena | 2. ročník (2008)

Ubytovna s pavlačemi

Jiří Šerek

Stavba je umístěna na rovinatém pozemku v blízkosti řeky v okrajové části města.

Je tvořena polouzavřeným souborem objektů, jemuž dominují dva propojené třípodlažní bloky půdorysně připomínající tvar písmena L. Část určená jako hlavní vstup a recepce z celkového objemu vystupuje. Toto uspořádání dovoluje vytvoření chráněného vnitřního poloveřejného prostoru využitelného pro různé rekreační aktivity – hřiště, terasa kavárny), zatímco okna pokojů jsou směřována vně na jihozápadní a jihovýchodní stranu s výhledem na řeku a do zeleně.

Budova je pavlačového typu, montované pavlače tvoří přídavnou konstrukci k modulární stavbě. Hlavní vertikální komunikací je jednoramenné schodiště umístěné ve strategickém místě mezery mezi oběma celky. Vedlejší dvouramenné schodiště leží na konci delšího z objektů. Celá stavba je oplocena.

 

Z hlediska provozu je 1.NP obou částí vyčleněno pro veřejné a provozní aktivity, 2. a  3.NP slouží výhradně k ubytování (dohromady 48 lůžek).

V 1. NP hlavního objektu se nachází prostor recepce vybavený pultem pro obsluhu a sedacím nábytkem. Dále je zde kavárna a bar se zázemím pro 48 hostů a oddělená přednášková místnost pro stejný počet lidí. Kavárnu lze propojit otevřením prosklené boční části do exteriéru. Pro návštěvníky jsou při vstupu zřízeny toalety .

Do dvou obytných podlažích je situováno celkem 16 dvoulůžkových pokojů s jihozápadní orientací.

Ve druhém objektu je 1.NP určeno pro kancelář redakce, která je vybavena vlastním sociálním zařízením a minikuchyňkou. Nachází se zde i sklad lůžkovin a sklad ostatního materiálu, využitelný též jako technická místnost. Ve 2. a 3.NP jsou pak na každém podlaží 2 čtyřlůžkové pokoje (jihovýchodní orientace) se společným sociálním zázemím (dvě toalety, umývárna se sprchou a kuchyň).

Dvoulůžkové pokoje se sestávají vždy z jednoho modulu 6 x 3m a jednoho 3 x 3m. Menší modul obsahuje sociální zařízení (sprcha, umyvadlo, záchod), větší má vždy zabudovanou kuchyňku.

Pokoje jsou uspořádány ve dvou základních půdorysných variantách se shodnými typologickými kvalitami, v detailech se od sebe liší. Půdorys ve tvaru L je rozdělen na část vstupní, obytnou a spací. Vstupní prostor je vybaven dvěma šatními skříněmi, je odtud dále možno vstoupit do koupelny. Obytná část zahrnuje minikuchyňku a sedací nábytek, část spací dvojlůžko a noční stolky. Oba tyto prostory jsou odděleny shrnovacím závěsem. Kromě již zmiňovaného jsou pokoje vybaveny okenními žaluziemi.

Čtyřlůžkové jednotky jsou smontovány vždy ze dvou modulů 6 x 3m, charakter členění i vybavení je stejný jako u dvoulůžkových.

Spodní podlaží se skládá z modulů 6 x 3m, 2. a 3. NP z kombinace 6 x 3m a 3 x 3m. Vnější obvodové stěny mají tl. 105 mm, příčky v pokojích 75 mm. V rozích modulů jsou umístěny odpadní plastové trubky a svody dešťové vody z ploché střechy. Střešní krytinou je plech

Obkladem interiéru je laminovaná bílá dřevotříska, podlahová krytina PVC.

Fasáda je opticky rozčleněna na moduly 1 x 2,8m které jsou různorodě vyplněny okny a deskami z cortenového plechu tl. 4mm, umožňujícími snadnou recyklovatelnost a rozebíratelnost. Hliníkové výplně otvorů jsou buďto obdélníkové otvíravé nebo čtvercové fixní. Zasklení je provedeno z tepelně izolačního skla plněného těžkým plynem. Částečně je na fasádě použit i černý trapézový plech.

Fasáda na vnitřní straně obrácené do dvora je z omítky.

Ocelová konstrukce  pavlače je žárově zinkovaná, nášlapnou vrstvu tvoří smrkové dřevo opatřené ochrannými nátěry. Krytinou nad 3.podlažím pavlače je trapézový plech. Schodiště jsou rovněž ocelová.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže