6. ročník (2012)

Domov pre seniory

Lukáš Švejda, Hana Němčáková, Pavel Macar

KONCEPT

Cílem návrhu bylo vytvoření domova pro seniory s formou samostatných bytů a společných prostor, které jsou přístupné i seniorům zde neubytovaným. Navržený provoz je vyčleněn pro samostatné osoby nevyžadující trvalý dohled a pomoc personálu.

Nosným motivem objemového řešení bylo nalezení postupně vzrůstajícího počtu domů v řešené lokalitě. Počet začíná číslovkou 2 a pokračuje 4, 5 a 6. Na řešený pozemek připadá číslovka 3 a tudíž návrh obsahuje tři samostatné věže propojené společnou podzemní podnoží.

Architektonické řešení

Umístnění objektů respektuje tvar pozemku, linii stávajících objektů i pěší a dopravní řešení. Stávající pozemek je v současnosti zanedbaný a zarostlý náletovou zelení. Slouží jen jako pěší propojení ke sportovnímu areálu a následně ke stanici metra Strašnická. Dopravně je pozemek přístupný z ulice Gutova, kde na jeho hranici navazuje parkoviště pro osobní automobily.

Studie řeší zástavbu třemi samostatnými objekty, které jsou propojené společnou podzemní podnoží. Svým tvarem a výškovým řešením tvoří plynulý přechod mezi dvěma výškovými panelovými domy, které stojí na západní straně pozemku a bloky nízkopodlažních řadových

domů na straně východní. Jednotlivé navržené věže mají vždy vlastní funkci, dvě jsou vyhrazeny pro bydlení, jedna souží jako vstupní objekt a společenská místnost se střešní zahradou. Vzhledem k malé rozloze pozemku a snaze o jeho maximální využití je navržena střešní zahrada na přiléhajícím objektu zázemí panelových domů. Zahrada je propojena lávkou a přístupna i pro ostatní veřejnost.

Materiálově jsou fasády objektů řešeny obkladovými deskami tmavě šedé barvy. Před okenní otvory jsou předsazeny velkoformátové skleněné desky s různým barevným sítotiskem, které pohledově sdružují jednotlivá okna do větších plošných celků. Volba sítotisku zajišťuje nezkreslení barevného spektra slunečních paprsků prostupujících skleněnou předstěnou. Exteriérová schodiště jsou opláštěna tahokovem, zábradlí pavlačí jsou řešena jako skleněná.

Provozní řešení

Přístup do bytů a společného zázemí je navržen přes vstupní halu objektu, která navazuje na venkovní pavlač a krytá schodiště. V podzemním podlaží je umístěna společenská místnost s jídelnou a společnou kuchyní, která slouží jen pro příležitostné využívání. Zásobování jídlem se uvažuje z externí jídelny. Dále se v tomto podlaží nachází ordinace lékaře, kde se předpokládá občasný provoz praktického lékaře a specialistů. Ve zbytku podlaží je umístěno technologické

zázemí a sklady. V ostatních nadzemních podlažích jsou umístěny vždy 1 nebo 2 byty o velikostech 2+kk resp. 1+kk.

Konstrukční řešení

Spodní stavba je navržena jako železobetonová konstrukce zatížená zbylými patry objektu, která jsou navržena z modulárního systému kontejnerů ComfortLine M3 šířky 3,0m případně 3,6m a délky 6,0 a 7,0m. Nosnou konstrukci exteriérových schodišť i střešní zahrady tvoří ocelové kostry z totožného modulárního systému, opatřené nátěrem.

Bilance

plocha pozemku 674m2

zastavěná plocha 345m2

počet bytů jednolůžkové 6x 24,3m2

                                             6x 25,6m2

dvoulůžkové 1x 52,5m2

                        2x 48,5m2

celková plocha bytů 449m2

počet modulů 6,0 x 3,6 12

                          7,0 x 3,0 23

ocelové rámy 6,0x3,0 12

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže