6. ročník (2012)

Návrh domova pro seniory Praha Strašnice systémem prostorové modulace

Marián Kašovský

FILOZOFIA RIEŠENIA:

Keďže parcela sa nachádza v pomerne stiesnených podmienkach medzi dvoma bytovými domami, bolo treba zvážiť aká presná funkcia by bola ideálna pre navrhovaný objekt, a do akej výšky objekt navrhnúť. Po následnom preštudovaní priestoru som sa rozhodol pre variant objektu s funkciou denného centra, ktorá nevyžaduje toľko podlažnej plochy a potrebu stálych parkovacích miest, keďže centrum by sa využívalo prevažne cez deň.

Cieľom návrhu je čo najmenej znehodnotiť výhľad z existujúcich bytov na východnej a hlavne na

západnej parcele, kde vzdialenosť od riešeného objektu je necelých 9 metrov. Navrhovaný objekt je preto len trojpodlažný, pričom som využil svažitosť terénu a prvé podlažie je do terénu čiastočne zapustené. Na južnej strane, kde je terén najvyššie máme pocit, že objekt je len dvojpodlažný. Aby sa hodnota bytov v okolitých bytových domoch neznížila, návrh ráta s použitím prírodných materiálov na obvodové steny a strechu ako sú drevené obklady, zatrávnené strechy a plechový obklad v zelenomodrých prírodných farbách. Navrhovaný objekt tak zapadne a splynie so zazelenanou parcelou na východnej strane, ktorá je pomerne husto porastená kríkmi a stromami. Má veľký potenciál sa zmeniť na udržiavaný park s chodníčkami, lavičkami a preliezkami, slúžiaci aj pre oddych seniorov z denného centra. Hlavné miestnosti sú preto orientované práve na túto stranu.

Denné centrum bude slúžiť pre seniorov v spádovej oblasti Praha Strašnice a okolie. Bude poskytovať

celodenné služby ako spoločenské a kultúrne aktivity, jemné pohybové cvičenia, prechádzky (pre udržanie kondície, fyzického a duševného zdravia), cvičenia na podporu pamäti , motivačné práce a kreatívne dielne na udržanie jemnej motoriky, obvodného lekára a dvoch lekárov so špecializovaným zameraním (napr. zubár).

Denné centrum bude obsahovať aj wellness s bazénom, vírivkou, saunami a masážnou miestnosťou. Využité budú aj strechy objektu ako terasy slúžiace na rekreáciu, aktivity vonku s možnosťou pestovania rastlín a kvetov. Denné centrum bude poskytovať aj celodenné stravovanie v jedálni s príjemným výhľadom do parku.

 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE:

Denné centrum je vytvorené spojením troch väčších blokov vertikálnymi jadrami, ktoré taktiež môžu byť vytvorené z oceľovej rámovej konštrukcie. Každý blok je vyskladaný z konštrukčného modulového systému KOMA M3 KomfortLine, v maximálnej možnej miere a to nielen v nadzemnej časti objektu ale aj zapustenej časti pokiaľ je to možné. Spodná časť objektu kde by nebolo možné použiť modulový systém ( časť wellness centra) bude zhotovená zo železobetónovej konštrukcie. Na vyskladanie jednotlivých blokov budú použité moduly o rozmeroch D x Š x V:

8,5 x 3 x 3,6 m - v časti 1NP,

9,3 x 3 x 3,6 m - v časti 2NP,

3NP 9,0 x 3 x 3,6 m - vo všetkých podlažiach stredného bloku

Aby sa dosiahol nízkoenergetický štandard, všetky obvodové steny budú zateplené tepelnou izoláciou hr.200 mm, a povrchovo upravené podľa dokumentácie bielou omietkou, dreveným obkladom, alebo plechovým obkladom. Všetky okná budú plast-hliníkové, opatrené izolačným trojsklom s tmavosivými rámami. Strechy budú riešené ako zatrávnené, čo bude pôsobiť esteticky hlavne z okolitých okien bytových domov. Vnútorné schodiská budú riešené ako oceľové kotvené do rámovej konštrukcie vertikálneho jadra. Interiérové prvky a materiály budú riešené s čo možno najväčším dôrazom na funkčnosť, prípustnú cenu a estetickú hodnotu.

DISPOZÍCIA:

Dispozícia a rozloženie miestností vychádza z tvaru a umiestnenia pozemku vzhľadom na okolie. Všetky funkcie denného centra sú zorganizované do troch blokov. Hlavný vstup a zásobovanie je zo severnej strany z existujúceho parkoviska.

Prvý severný blok obsahuje okrem vstupných priestorov, kde sú informácie a kancelárie zamestnancov, toalety a ambulantnú časť na 2NP so všeobecným lekárom a špecialistami.

Stredný blok obsahuje miestnosti technického zamerania, práčovňu, na 2NP jedáleň s kuchyňou a na 3NP viacúčelové miestnosti a terasu.

Tretí južný blok budovy obsahuje wellness centrum so samostatnými šatňami a individuálnou šatňou pre vozíčkara alebo inak postihnutého klienta. Na druhom podlaží nájdeme niekoľko miestností slúžiacich pre trávenie voľného času (šach, spoločenské hry, biliard, knižnicu), štúdium a výučbu, pohybové cvičenia a počítačovú miestnosť. Taktiež sa tu nachádzajú toalety. Tretie poschodie obsahuje viacúčelovú učebňu, toalety a záhradkársku terasu.

Všetky bloky sú riešené jako bezbariérové so samostatnou toaletou pre imobilného, pričom cieľom bolo aby toalety boli vždy v blízkosti každého funkčního celku a jednoducho prístupné. Všetky tri bloky sú spojené vertikálnymi jadrami, obsahujúcimi schodisko a výťah. Únikové cesty sú vedené priamo z vertikálních jadier do exteriéru. Zásobovanie jedálne a kuchynky na 3NP sa podarilo vyriešiť oddeleným vstupom a s využitím obojstranných dverí do výťahu.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže