6. ročník (2012)

Návrh domova pro seniory Praha Strašnice systémem prostorové modulace

Pavel Vild, Jan Zemek

BILANCE
počet jednolůžkových pokojů: 12
počet dvoulůžkových pokojů: 4
počet parkovacích stání: 3
zastavěná plocha: 345,70 m2
celková užitná plocha: 1412,84 m2

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:
Domov pro seniory je navržen na pozemku, který se nachází mezi bloky obytných budov v Praze - Strašnicích.

Architektonický výraz domu pro seniory je střídmý, kompaktní. Podlouhlá hmota domu je přerušena ve střední části proskleným komunikačním jádrem. Horizontalita objektu je dále narušena svislými pásy francouzských oken.

Přístup do objektu je z ulice Gutova. V suterénní části je umožněn vjezd ze severní strany do parkingu, který je napojen na centrální komunikační jádro a technologii. Vstup v úrovni prvního nadzemního podlaží na západní straně ústí přes zádveří do centrálního jádra s dvěma výtahy a schodištěm. V prvním nadzemním podlaží komunikační jádro navazuje na jižní křídlo služeb a na severní křídlo, které zahrnuje administrativu, společenskou místnost s kuchyňkou. Společenská místnost navazuje na terasu, která může být dodatečně rozšířena na střechu stávajícího sousedního objektu. Druhé a třetí nadzemní podlaží je vyhrazeno pro 4 dvojlůžkové a 12 jednolůžkových pokojů. Střecha objektu slouží jako zahrada pro relaxaci.


KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ:
V suterénu je navržena nosná ocelová konstrukce, vetknuta do patek, na kterou jsou jednotlivé kontejnery stohovány. Maximální počet stohovatelných kontejnérů nebyl překročen. Střecha objektu je řešena jako zelená.


MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ:
Ve snaze vytvořit hřejivou atmosféru pro pobyt starých lidí napomohl výběr materiálů, především použití dřeva v exteriéru domu i v interiéru jednotlivých pokojů. Obvodový plášť je montovaný z panelů s horizontálními dřevěnými latěmi.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže