6. ročník (2012)

Domov pro seniory s denním centrem

Veronika Šibíčková, Martin Špale

Architektonické řešení

V návrhu jsme reagovali na tvar, rozměry a svažitost zadaného pozemku. Návrh je tvořen dvoumi hlavními hmotami ve tvaru ležatých kvádrů, které jsou položeny za sebou a jednotlivé hmoty jsou od sebe navzájem posunuté ve vodorovné i svislé rovině.

Tento vzájemný posun vychází jednak ze svažitosti pozemku k severnímu okraji a jednak z návaznosti na sousedící objekty, především liniové bytové domy při východním okraji.

Naším cílem bylo nejen navrhnout samotný obytný objekt - domov pro seniory, ale navíc Jej doplnit o místo, kde by se obyvatelé z domova, ale i okolí mohli setkávat a podpořit tak komunikaci mezi lidmi.

Proto návrh tvoří dva objekty. Jednak obytná část s dvanácti bytovými jednotkami a pak denní centrum s jídelnou, společenskými prostorami, knihovnou a lékařem. Oba objekty jsou odlišeny ztvárněním svých fasád. Vzájemně jsou propojeny proskleným krčkem ve kterém jsou umístěny vertikální komunikace - schodiště a výtah. Oba objekty mají shodný počet modulů (6x3), liší se jen jejich šířkou. Denní centrum je oproti ubytovací části o jedno podlaží níže.

Barevně výrazná fasáda obytné části má objekt zvýraznit mezi stávajícími stavbami a také navodit veselou a příjemnou náladu návštěvníků. Naproti tomu fasáda denního centra je řešena jednoduchou formou navazující příjemné a klidné pocity.

Stavba zabírá větší část pozemku, a proto jsou na střechách objektů navrženy plochy zeleně. Na střeše obytné části je navíc pergola, kterou tvoří ocelové rámy modulů,

Opatřeny dřevěnými lamelami, chránící návštěvníky před přímým sluncem.

Konstrukční řešení

Každý z objektů je poskládán z 18 modulárních kontejnerů (3 patra po 6 kontejnerech), celkem tedy 36 kontejnerů. Spojovací krček je ocelová konstrukce a lop. Kontejnery mají stejnou výšku a délku, liší se pouze šířkou - obytná část 3,4 m a denní centrum 3,2 m. Nosnou konstrukcí jsou ocelové rámy. Vnější stěny jsou z pur panelů tloušťky 200 mm. Kontejnery jsou položeny na základovou desku, jenž je ve dvou výškových úrovních.

Vnitřní příčky jsou z ocelových profilů a sdk desek. Výplně otvorů jsou kovové se zasklením dvojsklem.

Materiálové řešení

Kontejnery - ocelová rámová konstrukce

Obvodové stěny - pur panely tl. 200 mm

Povrchy fasád - lakovaný pozinkovaný ocelový plech - bílá vápenocementová omítka

Střecha - dřevěný rošt / extenzivní zeleň

Otvorové výplně - okna a exteriérové dveře kovové s dvojitým zasklením

Podlahy - plovoucí dřevěná (pvc) / keramická dlažba

Vnitřní povrchy - tenkovrstvé omítky na sdk

Bilance

Plocha pozemku 674 m2

Zastavěná plocha 413 m2

Podlahová plocha všech podlaží 1 113 m2

Obestavěný prostor 4 196 m3

Počet obytných buněk 12

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže