6. ročník (2012)

Nový domov - Penzión a denné centrum pre seniorov

Jakub Ertl, Ľuboš Bojňanský

KONCEPT

enzión s denným centrom vychádza z myšlienky vytvorenia príjemného bývania pre seniorov, ktoré nemá pripomínať akúsi veľkokapacitnú nemocnicu pre starých, ale práve naopak má navodiť domácu atmosféru.

Preto je kapacita penziónu “iba” šesť, v prípade párov dvanásť miest. Každý v ňom má svoju vlastnú izbu a sociálne zariadenie. Penzión je tvorený šiestimi bunkami, kde vždy dve bunky majú spoločnú kuchynku a vonkajší dvor. Táto časť objektu je prístupná len pre nájomníkov. Má dva vstupy. Jeden cez hlavnú budovu a druhý z ulice Průběžná. Všetky priestory sú koncipované tak, aby boli vhodné pre osoby s telesným postihnutím.
Súčasťou zariadnia je aj denné centrum pre komunitu seniorov z mestskej časti Strašnice. K dispozícií majú spoločenskú miestnosť, uchynku/ohrevňu jedla, dielňu, balkón a terasu s petangovým ihriskom na streche hlavnej budovy. Správcom tohto centra by sa stal jeden z obyvateľov penziónu.

Koncept počíta so začlenením samostatnej prevádzky kaviarne/obchodu v 1PP hlavnej budovi so vstupom priamo z ulice Gutova. V tejto prevádzke by boli na predaj ručne vyrábané výrobky dôchodcami z centra.Teplý vlnený sveter, alebo odskúšaný domáci koláč priamo od starej mamy...!

KONŠTRUKCIA
Navrhovaný objekt je trojpodlažná stavba, konštruovaná z priestorových modulov ComfortLine M3 od Koma Modular Construction. V projekte sa uvažuje so štyrmi druhmi modulov ( 2,5 x 8,5 x 3,0 ), ( 3,6 x 8,5 x 3,0 ), ( 2,5 x 7,0 x 3,0 ), ( 3,6 x 7,0 x 3,0 ) v úseku denného centra a dvoma druhmi modulov ( 3,0 x 9,3 x 3,0 ), ( 2,5 x 6,0 x 3,0 ) v úseku penziónu. Použitie až šiestich modulov je odvovodnené plnohodnotným využitím daného pozemku.

Založenie objektu je riešené prostredníctvom základových pásov. Výšková úroveň založenia denného centra a penziónu je rozdielna. Rozdiel je riešený spadovaním a vhodnou úpravou terénu. Na západnej strane sa nachádza rampa, ktorá tvorí vertikálnu komunikáciu medzi týmito rozdielnými úrovňami. Časť prvého nadzemného podlažia je zapustená do terénu, takže musí byť opatrená vhodnou hydroizolačnou vrstvou a musí odolávať zemnému napätiu.

Nosnú funkciu objektu zabezpečujú samotné moduly a železobetónové steny, ktoré nesú výťah a schodisko. Výťah a schodisko sú umiestnené v module medzi denným centrom a penziónom a tvoria vertikálnu komunikáciu medzi vstupnou častou, hlavnou časťou denného centra a pochôdzou strechou.

Strecha je riešená ako zelená, s extenzívnou zeleňou.

Fasáda je obložená vlnitým plechom a dreveným obkladom, s prislušným, normu spĺňajúcim zateplením. Presklenné plochy sú konštruované s pevným zasklením. Rámy sú zapustené do konštrukcie z hľadiska lepších tepelnotechnických vlastností a v neposlednom rade kvôli estetickej funkcii.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže