1. cena | 2. ročník (2008)

Ubytovna na nohách

Radovan Vacík

Objekt byl koncipován jako prostorová struktura funkčně poskládaných hmot (kontejnerů) do jednoho homogenního celku podobným principem, jako funguje dětská hra „tetris“.

Dům byl zvednut na nohy pro situaci v zátopové oblasti, tím se vytvořila krytá místa parkovacího stání a také se ušetřila plocha pozemku.

Jednotlivé skládání  a posouvání hmot dalo možnost vzniku teras a příjemně rozčlenilo hmotu. Takovýmto principem se dá objekt libovolně prostorově měnit a přizpůsobovat potřebám investora.

Popis (provozní struktura)

Dům je situován v mírně svažitém terénu nedaleko řeky. Oblast je charakterizována jako zátopová. Příjezd je ze severu z místní komunikace. K jednotlivým bytům je přístup řešen pavlačově dvěmi schodišti, nebo výtahem.

V prvním patře se nachází restaurace s kuchyní a sklady, vedle sousedí kancelářské prostory pro 6 zaměstnanců. Dále jsou zde dvě bytové dvojlůžkové jednotky.

Druhé patro je složeno z pěti dvoulůžkových a jedné čtyřlůžkové bytové jednotky.

Třetí patro je naopak vyskládáno ze tří čtyřlůžkových a dvou dvoulůžkových bytových jednotek.

Čtvrté patro je prostorově shodné s patrem druhým s malými dispozičními úpravami.

Dvoulůžkové byty jsou složeny ze dvou devítimetrových kontejnerů. V jednom se nachází jídelna, kuchyňka a sociální zařízení (umyvadlo, WC, sprcha) a ve druhém odpočinkový (obývací) prostor, pracovní prostor a spací prostor.

Čtyřlůžkové byty se skládají ze tří devítimetrových kontejnerů. V jednom se nachází jídelna, kuchyňka a sociální zařízení (umyvadlo, WC, sprcha) a v dalších dvou  je odpočinkový (obývací) prostor, pracovní prostor a spací prostor. Každý byt má vlastní terasu buď na střeše nižšího kontejneru, nebo jako zavěšenou konstrukci.

Konstrukční a materiálové řešení

Objekt je zvednut na ocelové nohy, které podepírají nosný ocelový rošt. Na tento rošt jsou kladeny jednotlivé kontejnery, které se přesahují maximálně o 1/3 své délky. Všechny kontejnery jsou vzájemně propojeny a vytváří tak jeden tuhý prostorový celek. Jednotlivé lehké terasy jsou zavěšeny z nosného rámu kontejnerů (možnost jejich sklopení). Pavlačový přístup je lehká ocelová konzola ukotvená a podepřená na rámu kontejnerů.

Kontejnery jsou přiznány a ponechány své surové čistotě. Podporují tím celkový dojem a koncept vyskládané, rozebíratelné, dočasné stavby. Barevná stránka ocelových výplní kontejnerů je jednotná, jde zde o ošetřený plech proti povětrnosti.  Ostatní pomocné konstrukce (zavěšené terasy, pavlač) jsou ocelové s povrchovou úpravou žárového pozinku. Nášlapná vrstva pavlače je pororoštová, u teras a na střechách kontejnerů dřevěná.

Technické detaily:

počet obyvatel:                                  48

zastavěná plocha:                               573,75 m2

plocha dvoulůžkového bytu:             46,9 m2

plocha čtyřlůžkového bytu:               70,35 m2

celková plocha objektu:                     2206,5 m2

počet dvojlůžkových bytů:                14

počet čtyřlůžkových bytů:                 5

počet kontejnerů 6x3x2,8:                 6

počet kontejnerů 9x3x2,8:                 47

počet kontejnerů 3x3x2,8:                 4

celkový počet kontejnerů:                  57

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže