6. ročník (2012)

Domov seniorů SUPLIK

Jana Kafková, Nikol Karabcová

Bilance
zastavěná plocha .......... 577 m2
obestavěný prostor ....... 9 980 m3
hrubá podlažní plocha ... 2 697 m2
čistá užitná plocha
   obytné buňky ..... 414 m2
   obytná chodba ... 478 m2
   servis ................ 711 m2
   kavárna ............. 150 m2


Dnešní svět dospěl do bodu, kdy společnost demograficky stárne a rychlým tempem přibývá starých lidí, kteří již nedokáží bez pomoci
fungovat v jejím nekompromisním tempu. Je potřeba hledat cesty jak jim zajistit důstojné a klidné stáří.

Koncept

Náš projekt se ubírá podobnou cestou jako některá soukromá zařízení kombinující principy domova důchodců a domu s pečovatelskou službou. Klienti se do péče našeho domu pro seniory uchylují v momentě, kdy potřebují pomoci, neboť se již o sebe sami nemohou postarat, případně hledají další alternativu bydlení. Celý komplex funguje na principu města ve městě, kdy se v něm setkávají různé funkce a vzniká různorodé prostředí nabízející svým obyvatelům narušení dennodenního stereotypu a zachovaní určitého denního rytmu, na který byli zvyklí celý život. Objekt je členěn pomocí modulů, tzv. šuplíků. Každý obyvatel má svůj pokoj se sociálním zařízením. Pokoje jsou jednolůžkové a dvojlůžkové. Zároveň zde funguje centrální jídelna a prádelna. Každé patro domu navazuje na strukturu města. Lidé tak žijí v daném domě ne v daném bytě. Obytné chodby (ulice), na kterých nacházíme zóny s různou náplní, například čítárny, televizní koutky, počítačový kout a podobně jako obchody, zaměstnání. Každé patro je vybaveno sesternou pro dohled nad klienty. Obyvatelé mohou využívat i „zelené šuplíky“ které slouží k relaxaci a střešní zahradu kde mohou provozovat další aktivity jako zahradničení, chov drobného domácího zvířectva, či různé nenáročné sportovní činnosti.

V objektu se krom domova seniorů nachází i denní stacionář, který navazuje na zaměření celého komplexu. Krom denní místnosti, kde se mohou pořádat různé workshopy a respiria zde nalezneme i sál pro rehabilitační cvičení. Stacionář využívá společné jídelny s domovem seniorů. Jeho existence v daném komplexu má i ekonomický rozměr.

První podlaží domu slouží i pro okolní zástavbu, nachází se zde kavárna a je zde prostor pro otevření dvou ordinací či služeb typu kadeřnictví či obchod. V prostoru kavárny se nachází obchůdek, který je primárně určen na prodej výrobků z rukou obyvatel domova seniorů a klientů denního stacionáře.

Cílem uspořádání komplexu je oživit často stereotypní život starých lidí a zajistit jim důstojné stáří v příjemném prostředí.

Konstrukční systém
Objekt je dělen do pěti (šesti) podlaží, jednoho podzemního a čtyř (pěti) nadzemních, poslední páté patro je tvořeno pouze zahradou a vyústěním stavebního jádra. Podzemní patro slouží jako zázemí pro celý komplex, nalézají se zde strojovny a kotelny. Konstrukčním systémem celého objektu je ocelový skelet z I profilů, který zabírá prakticky celou plochu stavebního pozemku. Celý objekt je ztužen jádrem na líci západní strany stavby, kterým je vedeno schodiště, rozvody a výtahové šachty. Stropní desky objektu jsou vylehčeny za pomoci technologie U-Boot beton, která nám zajišťuje jejich potřebnou tloušťku pro rostlinný porost na konstrukci stavby. Základní jednotkou objektu je však modul. V případě tohoto projektu je využíván modul o konstrukčních rozměrech: šířka 3,6m, výška 3m a délka 7,2m. Do nosné rámové konstrukce jsou zavěšovány. Moduly jsou rozmístěny v základní osové soustavě, pro modulaci interiéru je pak využíváno jejich různého posuvu v rámci jednoho podlaží, systém připomínající ŠUPLÍK.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže