6. ročník (2012)

Domov pre seniorov

Marek Zahradník

Konštrukčné riešenie:
Domov je postavený z dvoch rozmerových radov kontajnerov. Oblasť vertikálneho komunikačného jadra sa skladá z troch kontajnerov rozmeru 7 x 3,6m radených v smere sever-juh. Ostatná časť budovy z kontajnerov 9,35 x 3,6m orientovaných v smere západvýchod.

V časti pozemku s rovným terénom sú kontajnery ukladané s podstavou v jednej horizontálne rovine. Avšak na časti so zvažujúcim sa terénom sú vždy dva susedné kontajnery vzájomne výškovo posunuté o 275mm. Týmto sa dosiahlo kopírovanie naklonenej roviny terénu ukladaním kontajnerov.

Použité kontajnery sú nízkoenergické z výrobkovej rady M3 Comfort Line s obvodovou izoláciou tvorenou 200mm hrubými PUR panelmi a oknami z izolačných trojskiel. V stykoch jednotlivých panelov sú umiestnené zelené dekoračné lišty (z opačnej strany tmavošedé).
Kontajnery sú uložené na základových pätkách.

Dispozično-prevádzkové riešenie:

Vnútorný priestor je členený ako pozdĺžny dispozičný trojtrakt. Stredný trakt patrí chodbe prebiehajúcej od predného vchodu s recepciou k zadnému vchodu. Krajné trakty sú venované miestnostiam, či už izbám alebo ostatným zázemiam domova.

Riešenie stredného a krajného traktu možno vidieť na rezoch. Prekonávanie výškového rozdielu pri chodbe je riešené striedaním rámp (sklon 1/9,5; dĺžka 2,6m) a podiest. Na podestách sú umiestenené vstupy do izieb. Pozdĺž chodby sa na stenách nachádzajú madlá vo výške 900 a 700mm.
Výškový rozdiel v krajných traktoch je riešený výškovým odstupňovaním jednotlivých izieb vzájomne voči sebe.

Vertikálne komunikačné jadro sa skladá zo schodiska umiesteného v jednom 7 x 3,6m kontajneri so šírkou schodnice 1600mm. Ďalej tu prebieha výťah bez strojovne.

V objekte sa nachádza 32 jednolôžkových a 2 dvojlôžkové izby, na každom podlaží je kuchynka a malá spoločenská miestnosť (na 1.NP väčšia). Na 1.NP sa ďalej nachádza recepcia, ošetrovňa, byt správcu a skladové priestory (v miestnosti s nedostatočným presvetlením).

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže