6. ročník (2012)

Senior house GREE TREE

Marián Stanislav, Radovan Krajňak, Matúš Kurek

1. Situácia:
Pozemok sa nachádza v tichej štvrti mesta Praha. Parcela má podlhovastý tvar, ktorý je v proporcii ( š:v) - 1:5. V blízkosti sa nachádza zástavba rôzneho typu od tehlových nižších domov po 10. podlažné panelové domy. Výška objektu súhlasí s nižšou zástavbou, jeho výška je 4. nadzemné podlažia. Objekt je z južnej strany napojený na pešie ťahy, ktoré smerujú od električkových zastávok. Zo severnej strany sa objekt napája príjazdovou cestou pre cestné komunikácie. Z tejto strany je vyriešené zásobovanie a parkovanie pod objektom. Na východ od objektu sa nachádza príjemný park. A objekt jeho komunikácie nezasahujú mimo parcely určenej na výstavbu.


2. Koncept:
Stavba je kontajnerového charakteru. Čo podmieňovalo koncepciu a kvôli úspore nákladov sme zvolili len jeden druh kontajneru, ktorý sme tvarovali. Skladba začala priečnym skladaním kontajnerov na dlhšiu os pozemku. Postupne sme z týchto kontajnerov uberali, čím sme vytvorili átrium v strede budovy a terasu na južnej strane. Týmto krokom sa objekt snaží vrátiť to čo vzal z mestskej zelene. Po vytvorení átria a terasy sme v našom koncepte riešili vertikálne jadrá ktoré sme umiestnili do západnej časti objektu ktoré je v blízkosti 10. podlažných panelových budov.
Aby tieto jadrá nekrižovali systém kladenia kontajnerov rozhodli sme sa dané časti otočiť o 90 stupňov a týmto sme vytvorili samostatné kontajnery ktoré v sebe majú vertikálne jadrá. Pre zlepšený nástup do objektu sme použili polootvorenú pasáž ktorá je závetrím budovy. Pričom je spestrená ťahavou zelenou. Hlavnou myšlienkou konceptu bolo vytvoriť v meste domov, ktorý by im poskytoval priestor pre pestovanie rastlín a istú obmedzenú formu záhradkárčenia, keďže sa objekt nachádza v blízkosti centra mesta.

3. Funkčné riešenie:
Funkčné sme objekt rozdelili na dva samostatné, ale prepojené celky. Prvým je centrum pre dôchodcov a druhým domov dôchodcov. Prvá časť sa skladá z dvoch voľnočasových miestností a šatní. Táto časť má fungovať pre verejnosť, ako aj pre ubytovaných. Funkčná náplň tejto časti : sú tanečné kurzy, joga, pilates cvičenia, zumba a mnoho ďalších iných krúžkov. Objekt ma pre tieto aktivity vymedzené 81,85 m2 plochy. Verejnosť má prístup len na 1. NP ale je jej prístupné takmer celé. Druhá časť slúži ako domov dôchodcov. Na ubytovanie je vymedzené 319,95m2 plochy
rozdelenej do 13-tich izieb. Tento domov dôchodcov poskytuje okrem ubytovania, aj spoločenskú miestnosť, jedáleň, menšie wellness centrum a lekársku miestnosť. Budova ponúka svojim ubytovaným wellness centrum s plochou 31,85 m2. Všetky tieto časti sú opticky prepojené s okolím. Takisto sú funkčné prepojené s átriom a terasou, kde vzniklo miesto na pestovanie rastlín a na príjemné stretnutia na čerstvom vzduchu. Na zelené átrium je vymedzené 77,25m2 celkovej plochy. Objekt svojou skladbou má viac možností usporiadania izieb, napríklad izba pre imobilného, dvojposteľové izby, jednoposteľové izby. Tieto izby by sa dali zrealizovať aj v priestoroch kde sa nachádza v návrhu wellness, alebo spoločenská miestnosť, či jedáleň. Pričom základné funkčné rozdelenie by ostalo zachované. Vstup do oboch časti je cez kontrolovanú vrátnicu. Vstup zamestnancov je zo severnej strany.

4.Konštrukčné riešenie:
Suterén stavby je riešený ako železobetónový skelet. Nad ktorým je skladba kontajnerov. Celá stavba je zložená z jedného skladobného rozmeru kontajneru a to (š x d x v) 10,5m x 3,5m x 2,9 m. Kontajnery sú kladené priečne ale aj pozdĺžne na pozemok čo vyplýva z ich funkcií. Z hľadiska šetrenia sme navrhli vertikálne jadro, ktoré tvorí jeden samostatný kontajner. Do tohto jadra sa vkladá nezávisle aj výťah. Celkovo je na stavbe použitých 32 kontajnerov. Z toho 6 v ktorých sa nachádza vertikálne jadro.

5.Materiálové riešenie:
Keďže objekt sa nachádza v bývalej industriálnej štvrti a chceli sme aby jeho výzor bol moderný a zároveň príjemný tak sme použili 3 tri materiály. Prvým je Antracitový kov - ktorý pripomína industriálnu dobu. Druhým je drevo, ktoré je príjemné teplé a zároveň je v kontraste s antracitovým kovom. Tretím doplňujúcim materiálom je sklo. Na objekte sme sa snažili tento materiál použiť aj v detailoch ako na zábradlia schodísk, na tienenie átria ako aj na ťahanie popínavých rastlín.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže