3. cena | 2. ročník (2008)

Satelitní ubytovny

Zuzana Mateiciucová

Modul ve smyslu containerové modulární výstavby je základní jednotkou a čistě technickým prvkem. Cílem návrhu je proto podtržení technické stránky modulární jednotky a její sestavy, zároveň však přiměřeně elegantní a vysoce účelové řešení. Stavba je určená do zátopových oblastí a jejím krédem je rozložitelnost a značná rychlost stavebního procesu. Účelem celkového výrazu stavby není modulovou stavbu skrýt, nýbrž ji naprosto obnažit a pracovat s jejími pozitivními vlastnostmi a maximálně je využít.

 

Charakteristika objektu a architektonické řešení

Celek je rozdělen na dvě části. Objekt B je mateřská budova, sdružující veškeré služby a potřeby. Ve vstupním – 2. nadzemním podlaží je recepce, kancelář a část kavárny s galerií, kavárna pokračuje o patro níže, kde je také bar (se svým zázemím a zázemím zaměstnanců) a výstup na terasu. Bar lze dle podlaží rozdělit na 2 části, je proto možné v jedné části konat přednášky či besedy bez rušení provozu druhé části kavárny. Celý objekt je orientován na jižní stranu – směrem k řece a celá jižní stěna objektu je prosklená. Podlouhlá dvoupodlažní budova o rozměrech 24 x 9 m a výšce 5,4 m je sestavena z modulových jednotek o rozměru 6 x 3 x 2,7m (12 jednotek v 2.NP a 9 jednotek v 1.NP).

 

Nejpodstatnější část tvoří bydlení – objekty A. Jde o prostorové uspořádání modulových celků. Jeden celek je sestaven ze čryř jednotek o vnějších rozměrech 3x9x2,7m. Každá jednotka tvoří ubytování pro dvě osoby. V případě ubytování čtař osob se jedná o mezonetový byt, kde je přízemí věnováno vstupu, sociálnímu zařízení a společenským prostorům  a v patře jsou dvě ložnice. Propojení podlaží je pomocí vnitřního točitého schodiště.

Fasáda je z pozinkovaného plechu. V čelní stěně je panoramatické okno se vstupem na balkón, v kuchyni a v koupelně jsou francouzská okna.

Vnější schodiště je vždy v prostoru mezi modulovými jednotkami, který má nejmenší rozměr 4 metry. Po severní straně objektů vede chodník, zajišťující k nim přístup.

 

Každý díl sestavy je postaven kolmo k tvaru říčního koryta. Umožňuje tak nejlepší možný výhled na řeku a její okolí. Objekty spolupůsobí se svým okolím. Tím dochází k symbióze kontrastů: čistě technického prvku – modulové buňky - s výrazně přírodními prvky – vodním tokem a jeho okolím.Výsledkem je živá hra těchto protikladů.

 

Technické řešení - montování jednotek

Systém je natolik nenáročný a jednoduchý, že jej lze velmi jednoduše a rychle složit a stejně tak i rozebrat. Tím plní svou hlavní úlohu. Celé ubytovací zařízení tak může vyrůst během několika málo dnů. Jedinou podmínkou je předem vytvořená základová deska, rozvod vody, elektřiny a kanalizace. Pro urychlení sezónní stavby pro základy postačí prefabrikované základové patky.

Schodiště se na objekt napojí pomocí sklopných ramp, nastálo kloubově připojených na objekt v oblasti rámové konstrukce pod vstupními dveřmi v prvním nadzemním podlaží. Toto napojení umožňuje prostorovou variabilitu a objekt smí kopírovat tvar říčního koryta o libovolném zakřivení.

Jednotlivé kontejnery jsou na místo určení dodány již zařízené – jako krabice o rozměru 9x3x2,7m. Po sestavení a smontování dílů se ze dveří odklopí směrem na schodišťovou podestu rampa a zde se přišroubuje. Čelní krytí okna se taktéž odklopí a ve vodorovné poloze se zapře o ocelová lana. Kolmo se vztyčí a zapře zábradlí a je vytvořen balkón.

Značnou výhodou je, že lze bez problému změnit – zvýšit či snížit kapacitu ubytovacího zařízení přistavěním či odebráním jednotek.

V případě zájmu investora je možné na střechy umístit solární kolektory pro ohřev teplé vody.

 

Interiér jednotky

Za vstupem následuje malá předsíňka, vybavená odkladní skříní, z níž je rovně vstup do koupelny a do strany pomocí posuvných dveří do hlavního obytného prostoru. V první části je kuchyňka s jídelním pultem a odpočinkový gauč a ne konci jednotky je ložnice, oddělena od kuchyně opět posuvnými dveřmi. V ložnici je šatní skříň, postel a noční stolky. Na zdi naproti postele může být umístěna televize.

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže