1. ročník (2007)

Kavárna

Zuzana Mateiciucová

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA NÁVRHU

Cílem návrhu bylo vytvořit objekt, který odpovídá požadavkům modulárních systémů a zároveň je odrazem života člověka 21. století. Proto koncepce návrhu nijak neskrývá modul, nýbrž jej naopak ukazuje a vyzdvihuje jeho přednosti. V současnosti je občanská modulární výstavba dosti neznámou a lidé ji považují spíše za neatraktivní, nebo jí přisuzují jen dočasné účely, jako například použití pro dělníky na stavbách, atd. Aby se tedy tento systém dostal do obecného povědomí, mělo by se tímto způsobem stavět více staveb veřejných, kde se s nimi mohou lidé setkat a ohodnotit jejich přínos. Proto je účelem navržené stavby kavárna, jelikož právě kavárna je jedno ze středisek setkávání velkého množství lidí různých skupin.

Transparentní hmota v přízemí, vyznačující se lehkostí, na sobě ve přední části nese další hmotu o rozměrech 9x3 metrů, která konzolovitě visí tři metry nad vstupem do dvora a působí jako velké kávové zrno. Modulová stavba se vyznačuje strohostí, proto jako materiál, oživující modulové stavby, bylo zvoleno dřevo, jelikož právě ono je nepravidelné a překvapující v každém svém záhybu. Dalo by se považovat za prvek živý. Objevuje se zde ve dvou formách, a to jako tmavý dřevěný obklad hmoty v prvním patře, stejným způsobem použito i u zázemí kavárny a ve formě parket, druhou formou jsou bambusové tyče různých výšek, tvořící nenucenou zástěnu.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Vstup do objektu je ze strany od ulice, z téže strany je i vstup pro zaměstnance, který je ale oproti hlavnímu vstupu skočený dozadu. V zadní části objektu je umístěno sociální zařízení, v prostoru pro zaměstnance je kuchyně, šatna, místnost s rozměrnou lednicí, sklad, sklad odpadků a sklad židlí pro letní zahrádku. Letní zahrádka je umístěna ve dvoře a je do ní jak přístup z ulice, tak z prostorů kavárny. První patro je také určeno kavárenským účelům, může sloužit i jako část pro uzavřenou společnost a v letních měsících je z něj přístup na vrchní terasu, která také může být využita pro kavárenské účely.

MODUL

Rozměry modulů jsou 3000 x 6000 mm a 3000 x 9000 mm, přičemž celá výška jednoho modulu je 2800 mm. Jako přídavný prvek je v prvním patře umístěno skleněné deskové zábradlí o výšce 900mm a na celé pochůzí části střechy jsou dřevěné rohože.

SCHODIŠTĚ

Schodiště do 1. nadzemního podlaží je schodnicové s ocelovou schodnicí, jednotlivé chodišťové stupně jsou vyrobeny ze skla.

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Sociální zařízení je rozděleno na mužské a ženské, součástí ženského WC je i toaleta pro tělesně postižené. Zaměstnanci mají vlastní sociální zařízení – šatnu, WC a sprchu.

OBJEKT JAKO HMOTA

Ve dne kavárna působí klidně, hlavní dominantou je hnědý kvádr vznášející se v prvním podlaží, který může působit až těžce, zároveň je ale jakýmsi symbolem síly a pevnosti modulových dílců. Oproti tomu ve tmě se kvádr prvního podlaží ztrácí a do popředí se dostává prosklená hmota, která září a má tendenci přitahovat své okolí.

Objekt lze umístit do uliční čáry, do volného prostoru, například parku, či dokonce na nevyužité rovné střechy stávajících objektů.

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže