1. ročník (2007)

Mobilní domov důchodců


Koncept

  • Modulární výstavby má výhodu v rychlosti výstavby, v možnosti snadné transportace a tudíž i v pořizovací respektive provozní ceně.
  • Evropská unie poskytuje volný pohyb osob bez omezení
  • Sociální politika Evropské unie zajišťuje důstojné a spolehlivé stáří všem svým občanům na celém území unie
  • Senioři by měli žít aktivně, ne pasivně dožívat na lůžkách LDN
  • Senioři rádi bydlí ve svém známém prostředí
  • V železniční dopravě je budoucnost díky tradičně husté evropské síti, možnostech kvalitní a rychlé přepravy osob i materiálů či menší ekologické zátěže
  • Každé vetší město má k dispozici volné pozemky podél hlavních železničních tratí

Návrh „Vzorový „

 Na každém železničním „překladišti“ bytů by bylo:

  • dostatečné parkoviště v suterénu
  • patro služeb obsahující ordinaci se základní lékařskou péčí, restauraci s kuchyní, turistické informace o možném rekreačním vyžití, půjčovna kol či elektromobilů, kavárnu s připojením na internet a nutnou navazující administrativu
  • třípatrovou chodbu s vchody do přistavených kontejnerů (naskládané na sebe dle předběžného data odjezdu pomocí pojízdné jeřábové ruky na střeše chodby)

Konstrukce je železobetonová převážně skeletová

Dvoutraktovou dispozicí s průběžnou chodbou na straně k železnici vytvářím přirozenou optickoakustickou bariéru mezi hlučnou železnicí a samotnými byty

Opláštění chodby i patra služeb zajišťují skleněné tvárnice kopilit umožňující relativní kontakt s okolím a zároveň zamezující zbytečnému rušení

Každý kontejner obsahuje základní sociální jednotku s wc,umyvadlem,sprchou a malou kuchyňskou linkou na straně do obytného prostoru

Přední strana kontejnerů poskytuje díky celoprosklenné stěně dostatečný  kontakt s navazujícími zelenými dvory směrem od železnice

Opláštění i interiér kontejneru je záležitostí jednotlivců*

 

Návrh „Lokální“

Výhodné je využit stejně jako na vzorové situaci v Pražské Bubenči staré vlečky

V Bubenči je přes budoucí pozemek navržena nadregionální cyklostezka propojující Prahu podél Vltavy dále směrem na sever

Navrhuji na každé straně podlouhlé plynulé rampy umožňující přejetí objektu po nově vzniknuvší terase

Ruch cyklistů a jejich provázání se seniory ještě více prospěje jejich začlenění do jimi vytvořené společnosti

 

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže