3. ročník (2009)

Modulární mateřská škola

Jana Šerá

Tato modulární mateřská škola je navržena jako dvoutřídní s 20 žáky na každou třídu.

Z architektonického a provozně-funkčního hlediska je rozdělena na tři základní hmoty s osovou dispozicí. Střední část, sloužící především k obsluze, šatnám a skladování, převyšuje o 500 mm dvě krajní části, určené pro pobyt dětí, a je odlišena materiálem.

Střední část se skládá ze tří kontejnerů 3000/6000/3500 a dvou kontejnerů 3000/9000/3500. Každý z nich má jasně danou funkci. Provoz je navržen tak, aby nedocházelo ke křížení přicházejících dětí a zásobování. Jeden z větších kontejnerů slouží jako vstupní část a šatna pro děti. Může být tvořena jediným společným prostorem nebo variantně být rozdělena na zádveří a samostatné šatny pro každou třídu zvlášť. Druhý z těchto kontejnerů je určený k přípravě jídla. Z menších kontejnerů má jeden funkci skladu, druhý šatny a zázemí pro zaměstnance a třetí slouží jako komunikace a zadní vchod určený pro příchod zaměstnanců a přivážené jídlo. Osvětlení kontejnerů uvnitř dispozice je zajištěno pomocí světlíků. Venkovním povrchovým materiálem této části je dřevěný obklad.

Na obslužnou střední část se napojují dvě křídla (dvě třídy), která jsou osově souměrná. Do každé třídy je přímý vstup ze šatny dětí a přípravny jídla, výdej je zajištěn přes výdejové okýnko. Do východního křídla zaměstnanci vstupují přímo ze šatny, do západního přes chodbu. Každé křídlo je složeno z devíti kontejnerů 3000/6000/3000 poskládaných do tvaru L. V kratší části je umístěna jídelna, v delší multifunkční prostor pro hraní a spaní. Lehátka a lůžkoviny jsou uskladněny v odvětrané místnosti na severní straně. K té jsou situovány i sociální zařízení. Venkovním povrchovým materiálem této části je pozinkovaný plech v zelené, popřípadě jiné barvě.

Prostor pro děti je osvětlen velkými okny k východu, západu a jihu. Aby nedocházelo k nadměrnému oslunění a přehřívání, je stínění zajištěno posuvnými fasádními panely, které jsou tvořeny šikmými lamelami v kovovém rámu, který se pohybuje po kolejnicích upevněných na fasádě. Kolejnice jsou průběžné po celé fasádě (upevňovány až po seskládání kontejnerů na úchyty připravené z výroby), nabízí tak větší variabilitu posouvání. Vytváří tak výrazný prvek určující vzhled objektu, který se může dynamicky měnit v průběhu dne nebo ročních období.

Závětří a zastínění hlavního vstupu je tvořeno dřevěnou pergolou.

Kontejnery jsou založeny na patkách. Výškový rozdíl proti terénu je u zadního vchodu řešen pomocí rampy a u hlavního pomocí schodiště z lehké dřevěné konstrukce.

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže