1. ročník (2007)

Flexibilní kanceláře

Libor Čtrnáctý

Základní principy řešení

Cílem bylo najít jednoduché a originální řešení, které by v sobě jednak zahrnovalo myšlenku snadné výstavby a zároveň poskytovalo odpovídající komfort užívání. Myšlenka snadné výstavby a případné modifikace je zajištěna použitím kontejneru jako základní prostorové jednotky. Snažil jsem se vyhnout samoúčelným komplikovaným sestavám, které mnohdy postrádají estetiku a navíc samotný návrh pouze znejasní a zkomplikují provozní vazby.   

Navržený objekt vychází z obdélníkového půdorysu. Tepelné vlastnosti a funkčnost vnitřní dispozice jsou zřejmé. Příjemně klidného vzhledu stavby je dosaženo jednak použitím materiálů a také vyváženými proporcemi stavby. Stavba nepůsobí agresivně avšak zároveň není fádní. Vnější výraz napovídá mnoho o způsobu využívání stavby ať už jde o obecně o kancelářské prostory či architektonický ateliér. Díky svému umírněnému ale zároveň snadno zapamatovatelnému vzhledu a nenáročné dispozici může být opakována na různých místech.

Architektonické konstrukční a materiálové řešení

Dva hlavní prvky utvářející celkový výraz budovy jsou vyvážené proporce a kombinace materiálů. Hmota objektu je členěna vnější předsazenou konstrukcí nesoucí slunolamy. Tato železná konstrukce se barevně vhodně doplňuje s obkladovými deskami se zelenou měděnkovou patinou. Výrazným prvkem na fasádě jsou světlé hliníkové slunolamy vsazené do předsazeného nosného roštu. Slunolamy jsou na  jižní fasádě umístěny ve vodorovné poloze aby bylo zabráněno pronikání  svislých poledních slunečních paprsků do prostoru kanceláří. Na západní a východní fasádě jsou pak umístěny vertikálně. Zamezují tak prostupu ranních a večerních horizontálně orientovaných paprsků. Na východní fasádě se slunolamy vůbec neuplatňují z důvodu dostatečného oslunění kanceláří. Prostup světla do vnitřní dispozice zajišťuje vrcholový světlík o rozměrech 6x9m. Světlo proniká hloubkou obou podlaží neboť pochozí plocha atria v prvním patře je navržena z matných skleněných desek vsazených do ocelového nosného roštu. Prosvětlená hala je ústředním komunikačním prostorem a zároveň poskytuje prostor pro posezení. Dispozice je tak oživena a nepůsobí příliš stísněně. Pozornost byla věnována vstupu do budovy, který  narušuje charakter kontejnerů a přispívá k lepší orientaci.

Celkový výraz stavby je tedy určován předsazeným rámem nesoucím slunolamy, designem vstupu a vrcholového světlíku a v neposlední řadě také zeleným měděnkovým obkladem. Ve výsledku stavba pak nepostrádá čistotu forem a eleganci.

Dispoziční řešení

Vnitřní prostory jsou utvářeny kontejnery o modulové síti 3x3m, 3x6m a 3x9m a jejich vzájemných propojováním. Prostory Atria a zádveří, vzniklé vynecháním prostorových buněk, spadají též do modulové osnovy.

Navržený objekt je dvoupodlažní. V přízemí se nachází tři kancelářské jednotky po pěti  a třech pracovních místech. Vstup je z východní strany. Přes zádveří tvořené vynechání modulu 3x6 se dostaneme do atria odkud je přístup na všechna pracoviště. V přízemí se nachází též zasedací místnost s kuchyňkou, kotelna s vlastním vstupem na západní fasádě a sociální zařízení. V prvním patře je šest kancelářských jednotek po jednom třech a čtyřech pracovištích. Pracoviště o 4 místech vzniklo propojením tří kontejnerů o rozměrech 3x6. Pracoviště pro 5 osob a kuchyňka jsou tvořeny napojením kontejneru 3x6 na kontejner 3x9. V atriu je stejně jako i v přízemí místo pro posezení.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže