3. ročník (2009)

Modulární mateřská škola

Petra Polányiová

NÁZOV: MODULÁRNA MATERSKÁ ŠKOLA LABYRINT

MIESTO: mestská časť Dúbravka, Bratislava

PLOŠNÉ UKAZOVATELE:

celková plocha pozemku:                       4560 m2

zastavaná plocha:                                    1080 m2

úžitková plocha:                                       834,15 m2

Hlavnou myšlienkou navrhovaného objektu bolo vytvorenie príjemnéných priestorov pre deti, v ktorých trávia väčšinu dňa. Preto by toto prostredie malo byť inšpiratívne a hravé. A naopak aj deti a ich hra boli inšpiráciou na návrh či už tvarového a farebného riešenia ale aj dispozičného riešenia škôlky. Budova je navrhnutá systémom priestorovej modulácie. Modulárna materská škola môže byť používaná na viacerých miestach s využitím vlastností modulárnych stavieb a to možnosť demozntáže a opätovnej montáže.

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Objekt materskej školy s priľahlým pozemkom sa nachádza v lokalite na Harmincovej ulici v mestskej časti Dúbravka v Bratislave. Je osadený v rovinatom teréne. Materská škola je prístupná pre peších priamo z hlavnej miestnej komunikácie, pre autá je k dispozícii príjazdová cesta, ktorá pokračuje k objektu potravinárskej školy.  Pri škôlke je parkovisko pre rodičov a pracovníkov s kapacitou 8 miest na parkovanie osobných automobilov a vjazdom pre zásobovanie jedálne.

Súčasťou pozemku je zatrávnená plocha s pieskoviskami, preliezačkami a hriskami. Jej priestor je od verejného priestranstva oddelený oplotením a optickou bariérou, ktorá je vytvorená nízkou zeleňou a stromami.

V blízkosti objektu sa nachádzajú všetky inžinierske siete.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Objemová koncepcia objektu je inšpirovaná labyrintom, ktorý je chápaný ako miesto plné tajných zákutí a prekvapení s cieľom v strede štvorca.

Z tohto konceptu výchádza dispozícia objektu. Do budovy sa vstupuje z terasy na dve strany (vľavo je vstup pre deti a rodičov, vpravo vstup pre zamestnancov). Po prechode cez časť šatní sa všetci dostanú do priestoru chodby, ktorý je oddelený od jedálňe posuvnými stenami. Ich manipulácou sa môžu priestory úplne ale čiastočne spojiť a vytvárať tak nové funkcie využitia (učebne, herne, telocvičňa, spoločenská sála).

Chodba vedie okolo tohto centra dispozície a sú ňou prístupné tri triedy so samostatnými hygienickými zariadeniami. Každá z tried má samostatný výstup na terasu z drevených dosák.

Navrhovaný objekt materskej školy je jednopodlažný. V časti pre deti a rodičov sa nachádza zádverie, čakáreň rodičov a šatne. V časti pre pracovníkov je zádverie a chodbou sú prístupné dve kancelárie, šatňové priertory s umyvárňou a wc, miestnosť pre upratovačku, denná miestnosť a izolačná miestnosť s hygienickým zariadením. Izolačka je prepojená herňou dverami so sklenenou výplňou.

Zo šatní detí a priestorov pre zamestnancov sa prechádza na chodbu a do priestoru jedálne. Jedlo je zabezpečované dovozom, preto sa tu nachádza prípravovňa jedla so skladom a priestorom pre odpad, ktorý je odvážaný bočným vchodom. Z multifunkčného priestoru chodby a jedálne sú prístupné triedy (herne) a sklad. Každá trieda má vlastnú hygienickú bunku, ktorá obsahuje 3 wc, 3 umývadlá, sprchu a odkladací pult so skrinkou. Triedy sú funkčne rozdelené na precovnú a hernú časť. Počas spánku sa herná časť mení na spálňu. Deti spia na rozkladacej konštrukcii, ktorá môže slúziť aj ako preliezačka.

Z exteriéru je prístupná miestnosť pre TZB a vonkajší sklad hračiek.

Charakter navrhovaného objektu z hľadiska architektonického tvorí základný tvar štvorca, ktorý je deformovaný, prerušený terasami. Budova má len jedno podlažie, výškovo vystupujú len časti tried, v ktorých sa nachádzajú vrecia na posteľnú bielizeň. Každá trieda je z exteriéru akcentovaná farebným obkladom z plastových dosiek červenej, oranžovej a žltej farby. Všetky fasády sú biele, nesúmerné a hravé členenie okenných otvorov a obkladov vyjadruje hravosť, zábavu a radosť. Zaskenie okien je číre. Okenné otvory sú veľké z dôvodu zabezpečeniu dostatočného prirodzeného osvetlenia a aby sprostredkovávali čo najväčší kontakt s vonkajším prostredím.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Materská škola je postavená kontajnerovým systémom od firmy KOMA. Modulárna materská škola môže byť používaná na viacerých miestach s využitím vlastností modulárnych stavieb a to možnosť demozntáže a opätovnej montáže. Ako základný modul je použitý jeden rozmer kontajnera 3m x 6m s výškou 3m. Ten je doplnený v prevýšených miestach kontajnerom 3m x 6m s výškou 1,5m. Nosné steny sú podľa tohto systému hrubé 100 mm, priečky 75mm. Strecha objektu je plochá dvojúrovňová (kvôli rôznej výške jednotlivých častí objektu). Vonkajšia omietka je bielej farby. Obklad stien z exteriéru je z farebných plastových dosiek. V interiéry je použitá vápenná omietka.

INTERIÉROVÉ DETAILY

Skladacia posteľ/preliezačka

            V každej triede sa nachádzajú dve takéto postele/preliezačky. Konštrukcia je z platní z tvrdeného plastu rôznej farebnosti s otvormi. Dosky sú navzájom spojené klavírovými závesmi a pohybujú sa na bezpečnostných kolieskach s brzdami pre jednoduchú manipuláciu. Keď je preliezačka rozostavená skladá sa z 20 polí, cez ktoré môžu deti preliezať. Pred spaním sa do každých dvoch polí vloží čalúnené lôžko. Na jednej konštrukcii je 10 lôžok. Keď je potrebný voľný priestor na podlahe, konštrukcia sa prisunie k stene – dosky sa otáčajú v závesoch a tým minimalizujú plachu skladačky.

Vrecia na posteľnú bielizeň

            Vo vyvýšenom priestore nad triedou sú zavesené na automatickej konštrukcii s kladkami a reťazami vrecia na posteľnú bielizeň, ktoré šetria plošné nároky škôlky.

            Vrece tvorí kruh (priemer 2500mm) pevnej látky, po okraji ktorého je prevlečené pevné sťahovacie lano. Keď je vrece na podlahe, vložia sa doňho 4 vankúše a paplóny. Pri vyťahovaní vreca do výšky sa lano na skobe stiahne a vytvorí vrece.

Posuvné steny

            Posuvné steny sa nachádzajú v cenre dispozície a vymedzujú priestor jedálne. Ich posúvaním sa dajú vytvoriť menšie priestory (učebne, herne), po ich úplnou zasunutí sa priestor chodby úplne prepojí s jedálňou a vznikne tak spoločenský priestor alebo telocvičňa.

            12 pozdĺžnych stien na každej strane a 4 priečne steny sa pohybujú na kolieskach v drážkach v strope a v podlahe. Steny sú rôznych farbieb rôzneho materiálového vyhotovenia (priehľadný a nepriehľadný plast s časťmi, ktoré sa dajú použiť ako tabule na kreslenie kriedami, magnetické tabule a nástenky).

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže