1. ročník (2007)

Volnočasové centrum

Martin Nedvěd

NÁZEV STAVBY:                          VOLNOČASOVÉ CENTRUM

Počet NP:                                     2

Výška střechy:                       5,6 m

Zastavěná plocha:               675 m 2

užitná plocha                          1296 m 2

Obestavěný prostor:        3629 m 3

  1. FUNKCE

Volnočasové centrum se skládá ze dvou funkčních celků, které jsou hmotově odděleny.

První část tvoří vlastní centrum, ve kterém jsou dvě klubovny pro různé organizované aktivity (výtvarné a hudební dílny, dramatický kroužek, keramika, různé diskuse a školení) a nízkoprahový klub, volně přístupný všem zájemcům z řad dětí a mládeže (vybavený počítačovým sálem s připojením na internet, knihovnou, stolními hrami, nealko-barem, prostorem pro setkávání, poslech hudby a další aktivity). Kromě toho je zde kancelář pro zaměstnance, kotelna a čtyři dvoulůžkové pokoje určené pro klienty nízkoprahového klubu a pro externí lektory různých kurzů a školení.

Druhou, do jisté míry nezávislou, částí potom je hudební klub pro cca 60 lidí, s vlastním vstupem a režimem. Ten je vybaven barem, pódiem, místy k sezení, hygienickým zařízením a šatnou. Může však být funkčně propojen i s vlastním centrem. Například se v něm mohou odehrávat vystoupení dramatických a hudebních kroužků. A naopak hudebníci, kteří zde vystupují, mohou využívat jako zázemí některou z kluboven nebo pokoje v centru.

  1. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Celý objekt je tvořen dvěma hmotami, vzniklými v půdorysu vyříznutím menšího čtverce  ze čtverce většího. Zbytek velkého čtverce tvoří volnočasové centrum založené na půdorysu ve tvaru písmene L, zatímco vyjmutý čtverec obsahuje hudební klub. Obě hmoty jsou propojeny prosklenými krčky o výšce 1 NP. Ty vytvářejí uprostřed stavby atrium, které je společným prvkem přístupným z obou částí. Prosklená je i galerie, která lemuje atrium po obvodu stěn volnočasového centra.

VOLNOČASOVÉ CENTRUM

Vchod z ulice je zvýrazněn červeně natřenou konstrukcí na modulu 3x3 metry. Za ní je vstupní chodba, která slouží zároveň jako čekárna. Na konci chodby jsou uzavřené dveře, se zvonky do jednotlivých částí objektu. Tím je zajištěna bezpečnost materiálu i osob v budově. Hned naproti dveřím je výtah do 2 NP a po levé straně schodiště. V levém křídle objektu jsou klubovny a WC. V pravém je nízkoprahový klub. Prosklená chodba po obvodu atria svou šířkou (3 m) plní nejen spojovací funkci, ale může sloužit i pro různé výstavy a společenské akce, které mohou mít přesah i do 2 NP, ve kterém se chodba opakuje.

Ve druhém nadzemním podlaží je kromě chodby ještě kancelář s kuchyňkou a WC pro zaměstnance, úklidová komora, čtyři dvoulůžkové pokoje, kotelna a část nízkoprahového klubu, který z má z poloviny výšku dvou nadzemních podlaží a z poloviny je rozdělen galerií s počítači.

HUDEBNÍ KLUB

Malá hudební scéna, určená spíše pro okrajové a alternativní žánry, má vlastní vchod zdůrazněný předsazenou buňkou 6x3 m červené barvy. Funkci zádveří zde plní otočné dveře, za nimiž je stolek pro výběr vstupného a okénko šatny. Z chodby je dále přístup na WC a do vlastního sálu, V něm se nachází pódium a bar. Točitým schodištěm se lze dostat na ochoz probíhající po obvodu sálu, na němž jsou místa k sezení.

  1. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Celá stavba je postavena z kontejnerů o půdorysných modulech 3x3, 3x6 a 3x9 m a vnější výšce 2,8 m. Ty jsou usazeny na ŽB desce. Obvodové stěny jsou zatepleny minerální vlnou a obloženy v případě hudebního klubu keramickým a u volnočasového centra dřevěným obkladem.

ZASTŘEŠENÍ

Střecha je plochá, tvořená střešním pozinkovaným plechem. Konstrukce střechy je zateplena minerální vlnou.

VZDUCHOTECHNIKA

V prostorách hudebního klubu a počítačového sálu bude zajištěna požadovaná výměna resp. Úprava vzduchu. Rovněž budou dostatečně odvětrána sociální zařízení.

BEZBARIÉROVOST

Kromě ochozu nad sálem hudebního klubu je objekt bezbariérový.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže