1. ročník (2007)

Vysokoškolské koleje

Jan Chlápek, Pavel Jaroš

Navrženým objektem je vysokoškolská kolej s podzemními garážemi, vysokoškolskou menzou a sportovním fitness zařízením. Úroveň vstupního podlaží je vyvýšena z důvodu prosvětlení podzemního podlaží a úrovňovému oddělení studentských pokojů a upraveného terénu.Objekt má 9 nadzemních podlaží a dvě vertikální komunikace. Hlavní je situována ve střední části objektu,v prvním podlaží má návaznost na služby jako je výměna ložního prádla a vrátnice. Vedlejší (úniková) komunikace je přimknuta k severnímu průčelí.

Kolej má kapacitu cca 565  dvoulůžkových pokojů,tedy zajišťuje ubytování pro 1130 studentů. Zakladačové garáže jsou navrženy dvoupodlažní mají celkem 96 stání.

Menza má cca 210 míst.

Dispozice jsou řešeny jednoduše a jasně pro dobrou orientaci v objektu a vychází z modulové osnovy konstrukce. V podzemním podlaží jsou umístěny garáže a fitness centrum a prostor na odpadky. V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny v jedné části křídla studentské pokoje a v druhé části základní služby (výměna ložního prádla, vrátnice..).V úrovni 1. podlaží je také stravovací zařízení pro studenty.Menza není přístupná z ubytovací části ale z jen z ulice, nepočítá se totiž s návštěvou jen studenty této koleje.Ve 3.-9. podlaží jsou umístěny jen studentské pokoje.V 10 podlaží je umožněn přístup na střechu se zpevněným a zatravněným povrchem.Střecha sloužící jako oddychový prostor. Zásobování menzy je zajištěno zdvižnou rampou na západním průčelí budovy. Zásobování koleje je umožněno nákladním výtahem ve středním komunikačním jádru taktéž ze západní strany budovy.

Nosnou konstrukci tvoří pevná prostorová (krystalická) mřížka sestávající z ocelových sloupů, průvlaků a příčlí s pevnými styčníky. Podélný trojtakt budovy je rozdělen středním železobetonovým  komunikačním jádrem na dvě samostatné oddilatované části.

V návrhu  chápeme buňku jako samostatnou jednotku odolnou vůči povětrnostním vlivům, jednotlivé buňky nejsou tedy skládány přímo k sobě ale zasouvány do modulů nosné konstrukce, některé buňky jsou záměrně vynechány. Otvory které vznikají v nevyplněné nosné struktuře slouží jako terasy a zároveň plní funkci horizontálních světlíků pro osvětlujících střední chodbu. Některé příčle budou tvořeny dvěma “L“ profily mezi nimiž bude podélná mezera pro vedení kanalizačních svodů a dalších instalací.Na přesahující část kratší strany profilů “L“ je nasunuta buňka. Budova je zakončena pochůzí, zelenou plochou střechou a zastíněna stanovou membránou napnutou pomocí lan a šikmých stožárů (sloupů) kotvených k ocelové konstrukci budovy.

Kombinace volných a vyplněných modulů konstrukce umožňuje zajímavé výtvarné řešení celé hmoty a fasády budovy.

Hravost a volnost ve struktuře jasně vymezeném tvaru hranolu, vzletná plachta na střeše,a vztyčený střední komín. Všechny tyto kompoziční prvky jsou pro nás výpovědí o svobodě studentského života v rámci určitých mezí vlastní zodpovědnosti, od vázanosti, sebedůvěře, schopnosti učit se a zároveň zůstat sám sebou. 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže