1. ročník (2007)

Středoškolský internát s jídelnou

Radek Bačovský

Identifikační údaje

Název stavby:          Středoškolský internát s jídelnou

Místo stavby:            Ostrava - Svinov

Investor:                    Město Ostrava

Stupeň PD:              architektonická studie

KÚ:                             715506, katastrální území: Svinov

Stavební úřad:         Svinov

Dodavatel stavby:    bude vybrán ve výběrovém řízení

Základní údaje o stavbě

Předmětem projektu je splnění požadavků investora na vybudování

středoškolského internátu se školní jídelnou.

Pro zpracování dokumentace byly k dispozici:

- Situace s návazností na inženýrské sítě

- Studie útvaru hl. architekta města Ostravy

- část územního plánu Ostravy – Svinova

- Letecký snímek území

Pro zpracování dokumentace byly provedeny tyto průzkumy:

  • vizuální průzkum
  • hydrogeologický průzkum
  • radonový průzkum

 

Stavbou dotčené pozemky

Stavba bude realizována v katastrálním území Ostrava - Svinov.

Stavební pozemek zaujímá plochu cca 5720 m2.

Vyvolané související investice

Stavba je navrhována do pozemku, který není zainvestován. Proto je

nutné vybudovat místní komunikace, chodníky, zeleň, inženýrské sítě a příležitostná parkovací místa.

 

Termín zahájení a ukončení stavby

Zahájení stavby :  neurčeno

Ukončení stavby : neurčeno

Účelová funkce

Objekt je určen k ubytování středoškolských studentů. Jídelna je určena jak studentům tak i veřejnosti.

V přízemí domu jsou navrženy tyto prostory:

  • administrativní místnosti internátu a jídelny
  • místnosti pro volný čas
  • jídelna+kuchyň

V2.NP a 3.NP domu jsou navrženy tyto prostory:

  • pokoje pro studenty

Urbanistické řešení

Ostrava Svinov je rozvíjející se městský obvod města Ostravy, kde

probíhá rozsáhlá rekonstrukce nádraží. V územním plánu je předpokládáno

rozrůstání tohoto obvodu až k hranicím Poruby.

Středoškolský internát je situován poblíž hranice mezi městskými obvody

Svinov a Poruba, u ulice Polská. Jedná se o místo, které se nachází poblíž

nákupního střediska TESCO a Kaufland. Dále je v blízkosti budovy střední

škola.

Terén v místě objektu je mírně svažitý. Svah je orientován na jih.

V současné době je pozemek využíván pro zemědělské účely.

Dostupnost MHD je příznivá, neboť zastávky MHD se nachází cca 300 m

od uvažovaného objektu.

Architektonické řešení

Stavba má celkem 3 podlaží. Je postavena v modulovém systému buněk

o půdorysných rozměrech 3x3m, 6x3m a 9x3m. Ve 2.NP a 3.NP jsou některé buňky  o 1,5m předsazené, a tím zanikne typická strohost staveb konstruovaných v tomto modulovém systému. Díky předsazení buněk v 2.NP, vznikají balkóny pro pokoje v 3.NP.    

V 1.NP se nachází administrativní místnosti určené pro potřeby internátu a jídelny. Dále jsou zde prostory pro volný čas studentů. Ve 2.NP a 3NP se nachází  pokoje určené pro studenty. Z 2.NP  máme přístup na terasu, která je realizována na střeše jídelny.

Půdorysné rozměry budovy jsou 36mx18m .

Fasáda je řešena omítkou KNAUF, která je opatřena barevným nátěrem dle architektonického návrhu.Střecha je tvořena vzájemně se střídajícími pulty. Jako střešní krytina je zvolena holandská taška.

Dispoziční řešení

Jednotlivá podlaží

1.nadzemní podlaží

Vstup do objektu tvoří zádveří, za kterým se po pravé straně nachází vrátnice a sociální zařízení. Na konci této chodby se vpravo přichází k ředitelně, sborovně a kanceláře určené pro potřeby internátu. Pokud půjdeme naopak doleva, přijdeme ke vstupu do schodiště, spojující 1.,2. a 3.NP, ke společenské místnosti, posilovně a na konci této chodby také k výdejně ložního prádla. Naproti hlavního vchodu do objektu se nachází místnost, odkud se vpravo dostaneme do veřejné šatny a kanceláře vedoucí kuchyně. Nalevo je prostor s umyvadly. Po projití této spojovací místnosti se nacházíme v jídelně, která má kromě tohoto vchodu také únikový východ, který je umístěn v jihovýchodním rohu budovy. Na jídelnu navazuje kuchyň, která se skládá  jak z čistého tak ze špinavého provozu. Z kuchyně máme přístup do skladu potravin a do spojovací chodby, ze které se dostaneme do šatny pro zaměstnance k WC a sprše. Hlavní vchod do této chodby je umístěn v jihozápadním rohu objektu.

2.nadzemní podlaží

Ze schodišťového prostoru se dostaneme do chodby, kde se po pravé straně nachází kancelář vychovatele se sociálním zařízením a úklidová místnost pro uklízečku.  Na tomto podlaží je umístěno 24 pokojů pro studenty, které se skládají ze společné předsíně, ze které máme přístup k WC, ke koupelně se sprchovým koutem a ke dvěma třílůžkovým pokojům. Naproti schodům je vchod na terasu, jenž je umístěna na střeše jídelny. Součástí tohoto podlaží jsou také dvě kuchyňky, vybavené lednicí,el. sporákem a mikrovlnou troubou. U těchto kuchyněk je umístěno příležitostné sezení.

3.nadzemní podlaží

Dispozičně je řešeno stejně jako 2.NP. Pokoje na tomto podlaží však  mají k dispozici balkón.

 

 

Navrhované kapacity

Zastavěná plocha: 612 m2

Obestavěný prostor: 2740 m3

Kapacita internátu: 48 osob

Kapacita jídelny: 75 osob

Technické řešení

Budova je tvořena obytnými kontejnery v modulových řadách 3x3m,6x3m a 9x3m vyrobené firmou KOMA spol. s.r.o.

Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu.

V 1.NP jsou moduly o rozměrech 9x3m vyztuženy vzpěrami cca 1,5m od rohového sloupku.

Stropní konstrukci tvoří podlaha vrchní nebo strop spodní buňky.

Vnitřní schodiště bude ocelové montované.

Střešní konstrukci bude tvořit sekundární pultová střecha, protože buňky o stejném modulu na sebe v podlažích nenavazují, a tudíž nemůže být využito svodů dešťové vody umístěných v rozích buněk.

Ostatní konstrukční prvky buněk jsou detailně popsány v technické knize dodavatele.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže