2. ročník (2008)

Návrh rozebíratelné budovy v zátopové oblasti

Miloš Machek, David Přikryl

Průvodní zpráva:

Pro rekreační objekt, vystavěný systémem prostorové modulace, jsme vybrali lokalitu charakterizovanou jako zátopovou oblast. Terén je téměř rovinatý.  Konkrétně se jedná o louku v údolí, západním směrem od obce Baliny. Oblast je hojně navštěvovaná turisty. Přes léto povodí řeky využívají k rekreaci i početné skupiny vodáků. Zejména v jarním období však způsobuje protékající řeka Balinka problémy s povodněmi, proto je náš systém flexibilní a plně demontovatelný.

Objekt je určen pro méně náročnou klientelu. Je rozdělen na 2 základní části - první částí je kavárna se zázemím, druhá vlastní ubytování. Část ubytovací, tvořena buňkami, je svou delší stranou orientována podél řeky. Na každou obytnou buňku navazuje terasa, jejímž prostřednictvím dochází ke vzájemné interakci s okolím. Jelikož je řeka čistá a vhodná ke koupání, snažili jsme se navodit atmosféru „Rozmarného léta“. Propojení s kavárnou je řešeno prosklenou vstupní částí s recepcí. Kavárna nabízí i částečné stravování.

Konstrukce rekreačního objektu využívá modulární systém 3x3, 3x6 nebo 3x9 metrů. Systém však přináší určitou strohost a jednotvárnost, z tohoto důvodu jsme chtěli narušit jistý stereotyp. Nechali jsme se inspirovat letními stanovými tábory, které se v této oblasti uskutečňují. Část objektu pro ubytování je proto zastřešena sekundární střechou ve formě stanové konstrukce. Základním segmentem stanové konstrukce je zborcená plocha mezi dvěmi seříznutými elipsami. Jednotlivé segmenty dohromady znázorňují vodu, která je hlavním prvkem celého prostředí.

Technická zpráva

Stěny

Nosná konstrukce z dřevěných hranolů nebo pozinkovaných profilů uchycená k podkladu pomocí šroubů. Izolační materiál minerální vlna o tloušťce 80mm. Vnější povrch z hoblovaných impregnovaných smrkových desek spojovaných na pero a drážku o tlouště 19mm s provětrávanou vzduchovou mezerou. Vnitřní povrch z desek MDF tloušťky 12mm.

Podlaha

Obvodový ocelový nosník s tepelnou izolací z minerální vlny v tloušťky 80mm. Roznášecí vrstva z OSB desek 12mm. Nášlapná vrstva z bukových desek tloušťky 12mm. Na chodbách a v restauraci bude podlaha z marmolea. V koupelně tvoří povrchovou úpravu keramická dlažba do tmele.

Strop

Trapézovový pozinkový plech tl. 6mm v horním ocelovém rámu. Tepelná izolace minerální vlna v tloušťce 100mm. Sádrokartonový podhled.

Zastřešení

Membrána na podpůrných obloukových konstrukcích. Oblouky jsou kotveny k ocelovým rámům jednotlivých buněk.. Materiálem pro membránu je tkaná textilie s povrchovou úpravou pro zvýšení odolnosti především proti UV záření a přilnavosti znečištění. Dešťová vodě je svedena do plastových svodů, které procházejí dutým nárožím konstrukce buněk.

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže