3. ročník (2009)

Modulární mateřská škola

Soňa Kordischová

KONCEPCE NÁVRHU:

Orientace objektu respektuje a využívá výhod světových stran a možnosti zadaného území. Z důvodu jednopodlažního řešení objektu bylo nutno rozšířit daný pozemek, který se nachází v novém areálu nedaleko Sulic spolu s restaurací a marketem. Objekt je řešen jako jednopodlažní a je navržen pro kapacitu 60 dětí.

Jižní fasáda je podřízená maximálnímu využití slunečního záření. Jsou zde orientovány okna jednotlivých heren. Severní fasáda je koncipována z pohledu maximální minimalizace tepelných ztrát. To bylo docíleno dispozičním řešením, která spočívá v umístění okenních otvorů pouze na dvě světové strany. Umístění okenních otvorů je důležité, kvůli osvětlení a z důvodu větrání. Ve vnitřní části objektu je osvětlení umývárny a šatny řešeno pomocí světlíku. Orientace hygienického příslušenství, místnosti pro úklid je do severní  části objektu. Důraz návrhu byl kladen na maximální funkční využití dispozic v rámci modulové výstavby, na jednoduchosti dispozičního řešení a minimalizaci nákladů, s využitím stejných typů kontejnerů.

Architektonické řešení spočívá v tom, že se modulová koncepce promítá i v půdorysném uspořádání navržené stavby. Zahrnuje 3 učebny, každá určena pro 20 dětí, které jsou představují spolu s hygienickým zázemím jeden celek (jednu buňku).  Buňka zahrnuje vstupní zádveří, malé zázemí pro učitelku, šatnu dětí, která navazuje na  hygienické zázemí, prostor pro uskladnění lůžkovin a hernu s dostatkem úložného prostoru po stranách. Tato sestava je použita v celém návrhu ještě dvakrát s malou úpravou kvůli rozdílným vstupům do jednotlivých částí. Hloubka heren je 6 m, z důvodu dostatečného osvětlení prostoru. Jsou situovány do teplé (jižní) části objektu. Stínění jižní fasády je docíleno pomocí osazení dřevěného stínícího roštu. Záměrem bylo vytvořit velký prostor pro hraní vevnitř objektu, který je možné rozdělit na více zón, jak jídelní část, tak i hraní a spánek. Současně je výhodné ne příliš členitá jižní strana, aby se docílilo dostatečného přehledu pro hlídání dětí. Zázemí školky, zahrnující administrativní část a přípravu jídel je přičleněná k objektu k severní fasádě. Návrh nezahrnuje jídelnu, předpokládá se stravování v hernách.

Konstrukční řešení spočívá ve využití dvou typů kontejnerů, přesně modulu 5x3 m a 6x3 m. V návrhu byl kladen důraz na vhodné spojování kontejnerů, opakování některých buněk a  využití menšího množství prvků. To má výhodu i z hlediska ekonomického. Světlá výška místností je rozdílná v hernách a v administrativní části a  přípravně jídel. Herny mají velkou půdorysnou plochu, proto zde byla zvolena větší světlá výška, konkrétně 3,8 m. Provozní část má světlou výšku 3,3 m. V každé místnosti je osazen podhled s výškou 300 mm, ve kterém je vedeno technické zázemí (vzduchotechnické zařízení heren) , popřípadě je možné tam umístit bodové osvětlení v hernách nebo i v jiných částech objektu. Vstupy do objektu jsou kryté proskleným panelem, který působí lehce na fasádě. Je podepřen zešikmenými prolamovanými nosníky, uchycenými do vnější stěny.

Fasáda navrženého objektu využívá nepravidelného barevného rastrového obkladu z keramických desek. Kombinace tří barev – žluté, zelené a oranžové bylo navrženo aby bylo vytvářelo pro děti příjemné prostředí a byly rozpoznatelné 3 hlavní části. Provozní část je pojata neutrální bílou barvou. Barvy se střídají světlé i tmavší. Okenní otvory byly zvoleny kruhové v severní části, aby vznikla hravá fasáda. Obloukový motiv se projevu taky na jižní fasádě půlkruhovým zakončením oken. 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže