Iva Poslušná

Doc.Ing.Arch. Iva Poslušná, Phd.

 autorizovaný architekt a prorektorka VUT FA Brno

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže