Jozef Kaliský

Ing.arch. Jozef Kaliský

autorizovaný architekt, Incheba, a.s. Bratislava výrobny namestnik generalneho riaditela 

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže