Slavomíra Ferenčuhová

Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.

socioložka, VŠ pedagožka, věnuje se sociologii města a genderové problematice


Vzdělání a akademická kvalifikace

(2010) Masarykova Univerzita, Ph.D. Sociologie
Disertace: MENO, MESTO, VEC: Premeny urbánneho plánovania, sociológia mesta a prípad (post)socialistického Brna
(2004) Masarykova Univerzita, Mgr. Sociologie
Diplomová práce: Idea v architektúre a čitateľ v uliciach města
(2002) Masarykova Univerzita, Bc. Psychologie
Diplomová práce: Slovenský zväz žien – pohľady bývalých členiek

Přehled zaměstnání

Od září 2008 - Asistentka, Katedra sociologie, FSS MU
Leden 2007 - Září 2007: Odborná pracovnice, Katedra sociologie, FSS MU; Projekt Internacionalizace
2005 - 2006: Výzkumná pracovnice, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, FSS MU; výzkumný tým Etnicita, migrace, identita

Pedagogická činnost

FSS MU
- oblasti výuky:
Sociologie města (kurzy na bakalářské i magisterské úrovni), Teorie města, Sociologie spotřeby, Proměny města, Úvody do sociologie
- vedení bakalářských a diplomových prací
- poradkyně pro kombinované studium (pro Katedru sociologie)
VŠUP, Zlín (2004/2005): Sociologie (pro studenty Dizajnu)

Předchozí ↑ Další ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže