Václav Dvořák

Doc.Ing.arch. Václav Dvořák, CSc.

autorizovaný architekt a vedoucí katedry architektury FSv ČVUT

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže